Sosiaalinen luotto

Sosiaalinen luotto on pienen koron laina pienituloisille. Opi hakemaan sosiaalista luottoa ja hyödynnä jopa alle 5 % todellinen vuosikorko.

Vuosikorko alkaen 4.68 %
Lainan määrä 1000 - 50000 €
Laina-aika 3 vuotta - 10 vuotta

Kun lainasumma on 9 000 €, sopimusaika 5 vuotta ja korko 8,9 %, niin kuukausierä on 198,89 €. Sopimusmaksu 0 €, tilinhoitomaksu 12,5 €/kk ja KSL:n mukainen todellinen vuosikorko (APR) 12,4 %. Takaisinmaksettava summa 11 933,40 €. Esimerkkilainan todellinen vuosikorko voi olla enintään (max APR) 25,3 %. Lainojen takaisinmaksuaika on 24-120 kuukautta. Lainan korko määräytyy henkilökohtaisesti.

Vuosikorko alkaen 19.9 %
Lainan määrä 1000 - 3000 €
Laina-aika 12 kk - 5 vuotta
Vuosikorko alkaen 67.13 %
Lainan määrä 2000 - 5000 €
Laina-aika 12 kk - 3 vuotta

Esimerkki lainan takaisinmaksusta: lainasumma 2000 €, takaisinmaksuaika 12 kk, luottokustannukset yhteensä 839,53 €, maksettava kokonaismäärä 2839,53 €.

UKK

Mikä sosiaalinen luotto on?

Sosiaalinen luotto on pienituloisten ja vähävaraisten laina, jonka tarkoitus on ehkäistä taloudellista ahdinkoa ja ylivelkaantumista. Lisäksi sosiaalinen luotto edistää luotonhakijan itsenäistä pärjäämistä. Sosiaalista luottoa voidaan pitää osana sosiaalitukea. Luotto tosin maksetaan takaisin korkojen kera.

Miten sosiaalinen luotto eroaa muista luotoista?

Sosiaalinen luotto on verrattain edullinen laina. Sitä ei saa kuitenkaan ilman maksukykyä. Lisäksi sosiaalinen luotto voidaan myöntää myös henkilölle, jolla on maksuhäiriömerkintöjä.

Onko mahdollista saada sosiaalinen luotto ilman luottotietoja?

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää myös henkilölle, jolla on maksuhäiriömerkintöjä tai luottotiedot menetetty.

Paljonko sosiaalista luottoa voi saada?

Luottoa voi saada kunnasta riippuen jopa 15 000 euroon saakka. Tyypillisesti luottoa myönnetään joitakin tuhansia euroja.

Mikä luotto on?

Luotolla tarkoitetaan rahalainaa. Sosiaalinen luotto on rahalaina. Rahalainaa kutsutaan joskus myös luotoksi tai velaksi. Luotossa osapuolet sopivat rahamäärän luovuttamisesta toiselle osapuolelle. Luotto maksetaan lähes aina takaisin korkojen kera. Korkoa voidaan pitää korvauksena riskistä, jonka luotottaja ottaa lainatessaan rahaa.

Mikä korko on?

Korko on jokin osuus luotosta. Myös sosiaalisesta luotosta maksetaan korkoa. Koron määrä sosiaalisessa luotossa on alle 5 % luokkaa. Korotonta lainaa on käytännössä mahdotonta saada pankeilta tai rahoitusyhtiöiltä. Sosiaalisen luoton korko on pankin määrittelemä viitekorko. On hyvä huomioida, että sosiaalisesta luotosta ei makseta luoton avaus- tai järjestelymaksuja.

Vaikka velka on lähtökohtaisesti koroton, tämä pätee käytännössä vain yksityishenkilöiden välisessä rahan lainaamisessa tai vapaiden lainamarkkinoiden kampanjoissa. Mainosviesteissä velan tai luoton voidaan mainostaa olevan koroton, mutta tälläisiin väitteisiin kannattaa suhtautua varauksella. Ainoastaan harvat lainanantajat myöntävät korotonta lainaa ja silloinkin yleensä uusille asiakkaille tutustumistarjouksena. Sosiaalinen luotto on kuitenkin yksi edullisimmista lainoista.

Mitä ongelmia maksuhäiriömerkinnästä voi seurata?

Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa elämää monella tapaa. Esimerkiksi asunnon vuokraaminen tai puhelinliittymän hankkiminen hankaloituvat. Myöskään muuta lainaa voi olla vaikea tai jopa mahdotonta saada.

Miten sosiaalinen luotto voi olla niin edullinen?

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu tueksi ihmiselle. Sillä ei ole tarkoitus tehdä voittoa kuten vapailla lainamarkkinoilla tehdään.

Paljonko sosiaalisesta luotosta maksetaan korkoa?

Luotosta maksetaan Suomen Pankin määrittelemä korkolain mukainen viitekorko. 2000-luvulla viitekorko on ollut jatkuvasti alle 5 %.

Kenelle sosiaalinen luotto myönnetään?

Luotto myönnetään pääsääntöisesti vähävaraisille, joilla on maksukykyä maksaa sosiaalinen luotto takaisin.

Mihin tarkoitukseen voi saada sosiaalisen luoton?

Sosiaalinen luotto myönnetään esimerkiksi laskujen ja velkojen maksuun. Sosiaalinen luotto sopii myös esimerkiksi työllistymiseen tarvittaviin työvälineisiin tai ajoneuvoon. Myös henkilökohtaisiin menoihin kuten silmälaseihin, hammashoitoon ja terveydenhoitomenoihin voidaan myöntää sosiaalinen luotto. Lisäksi lasten harrastusvälineisiin ja erilaisiin kodinhankintoihin on myönnetty sosiaalista luottoa.

Mikä on sosiaalisen luoton takaisinmaksuaika?

Tyypillinen laina-aika on muutamasta vuodesta viiteen vuoteen.

Mikä velka on?

Velallisella on jokin suoritus velkaa velkojalle. Velka maksetaan takaisin korkojen kera. Näin myös sosiaalisen luoton osalta.

Miksi sosiaalisesta luotosta saa maksuhäiriömerkinnän?

Sillä pyritään varmistamaan lainan takaisinmaksu.

Voiko sosiaalisen luoton maksaa pois ennen sovittua takarajaa?

Velallisella on oikeus maksaa luotto takaisin ennen sen erääntymistä ilman lisäkustannuksia.

Sosiaalinen luotto on oivallinen työkalu ongelmatilanteessa

Sosiaalinen luotto on osa kuntien tarjoamaa sosiaalitukea. Muista sosiaalituista poiketen sosiaalinen luotto maksetaan takaisin. Se on kuitenkin verrattain edullinen lainamuoto pienehköön rahantarpeeseen. Sosiaalista luottoa myönnetään kunnasta riippuen joistakin tuhansista euroista jopa 15 000 euroon saakka. Luoton pääasiallinen tarkoitus on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä tai mahdollistaa velkakierteen katkaiseminen. Sosiaalisten luoton käyttäminen on kunnille vapaaehtoista. Noin kolmasosa kunnista myöntää sosiaalista luottoa.


Luoton ei tarvitse olla kallis

Yhteiskunnassa on tarve erilaisille tuki- ja lainamuodoille. Vuoden 2003 alusta alkaen kunnilla on ollut mahdollista järjestää asukkailleen sosiaalista luottoa. Sitä voidaan myöntää henkilöille, jotka tarvitsevat edullista lainaa oman tai perheen taloustilanteen parantamiseksi.

“Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Lähde: www.finlex.fi

Luottoa myönnetään henkilöille, jotka pystyvät osoittamaan riittävän maksukyvyn. Sosiaalinen luotto ei siis korvaa esimerkiksi toimeentulotukea tai opintotukea. Sosiaalinen luotto on pääsääntöisesti halvempaa kuin muut markkinoilla kaupattavat lainat. Järjestely- tai avauspalkkioita ei peritä.


Sosiaalista luottoa on helppo hakea omalta asuinkunnalta

Luottoa haetaan kunnan sosiaalitoimistosta tai verkosta saatavalla hakemuslomakkeella. Luoton hakija voi olla yhteydessä ennen hakemuksen lähettämistä sosiaalitoimistoon. Lainanhakija saa yleensä jo ensikontaktissa tietoa mahdollisesta luottohakemuksen hyväksymisestä. Kun sosiaalitoimisto on vastaanottanut hakemuksen, lainanhakija pyydetään tyypillisesti vielä jatkoneuvotteluihin. Hakuprosessissa varmistetaan talouden hallinta, kulutuskäyttäytyminen ja luoton takaisinmaksukyky.

“Sosiaalinen luotto voidaan myöntää perustellusta syystä henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Lähde: www.finlex.fi

Tarvittaessa lainanhakija ohjataan talousseurantaan, jonka aikana sosiaalisen luoton saajan tilejä sekä tuloja ja menoja voidaan seurata. Hakemus voidaan hylätä esimerkiksi seuraavin perustein:

 • hakija muuttaa pois asuinkunnasta
 • hakijalla on voimassa oleva velkajärjestely tai hänellä on toinen sosiaalinen luotto
 • käytettävissä olevat tulot eivät riitä sosiaalisen luoton takaisinmaksuun
 • hakijalla on mahdollisuus saada kohtuuhintainen luotto vapailta luottomarkkinoilta
 • hakijalla on omaisuutta realisoitavaksi
 • hakija voi säästää tarvitsemansa luoton määrän
 • ehtojen vastainen toiminta tai muu erityinen syy

Ehdot vaihtelevat kunnittain. Tarkista ehdot omalta asuinkunnaltasi. On hyvä huomioida, että sosiaalisesta luotosta seuraa maksuhäiriömerkintä. Merkintä vaikeuttaa huomattavasti esimerkiksi vuokra-asunnon tai puhelinliittymän hankintaa. Lisäksi muiden lainojen saaminen vaikeutuu tai käy jopa mahdottomaksi. Sosiaalinen luotto ei ole täysin ongelmaton lainaratkaisu sen edullisuudesta huolimatta.


Sosiaalinen luotto ehkäisee parhaimmillaan vähävaraisten velkaantumista

Sosiaalinen luototus on havaittu tärkeäksi keinoksi vähävaraisten ylivelkaantumisen ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Sosiaalinen luotto voi hyvinkin olla laajemmin käytössä tulevaisuudessa koko Suomessa. Tämä vaatisi todennäköisesti lainsäädännön uudistamista. Tällä hetkellä kunnat voivat myöntää luottoa henkilölle, jolla ei ole vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista lainaa, mutta jolla kuitenkin on lainan takaisinmaksukykyä. Sosiaalinen luotto voi olla ainakin osittainen ratkaisu, kun pyritään vähentämään vähävaraisten henkilöiden velkaongelmia sekä niistä johtuvia terveysriskejä ja muita ongelmia. Tällä hetkellä noin kolmekymmentä Suomen kuntaa tarjoaa sosiaalista luottoa.


Sosiaalinen luotto tarkoittaa myös velkasuhdetta

Velallisella on jonkin arvoinen suoritus velkojalle. Kotitalouksien veloissa velan maksamatta jättäminen aiheuttaa tyypillisesti oikeudellisen vastuun. Velalla voidaan tarkoittaa myös julkista velkaa eli esimerkiksi valtionvelkaa. Useimmiten velalla tarkoitetaan rahavelkaa. Rahaa ei voi saada elinkeinonharjoittajalta ilman velanottoa. Myöskään sosiaalista luottoa ei ole saatavilla ilman velkasuhdetta. Velasta voi periaatteessa sopia suullisesti mutta käytännössä velkasopimus on aina kirjallisessa muodossa. Niin myös sosiaalisen luoton osalta. Suullista velkasopimusta ei voi muutenkaan suositella, jotta vältetään ongelmatilanteet.

Sosiaalisen luoton velkakirjaa tai muuta sopimuspaperia tulisi säilyttää arvopaperina, sillä se voi olla velalliselle arvokas asiakirja etenkin ongelmatilanteissa. Velkaan voi liittyä vakuus velkojan riskien pienentämiseksi. Vakuus voi auttaa velallista saamaan suuremman lainan kuin ilman vakuutta. Vakuus pienentää velkojan riskiä. Sosiaalisessa luotossa velalliselle tehdään maksuhäiriömerkintä, jolla pyritään varmistamaan luoton takaisinmaksu.


Sosiaalinen luotto täytyy maksaa takaisin ajallaan

Velanmaksu loppuu suorittamalla maksuerät loppuun. Niin myös sosiaalisen luoton osalta. Jossain tapauksissa velkoja voi myöntää akordin eli käytännössä antaa velan anteeksi. Se on kuitenkin yksityishenkilöiden ja elinkeinonharjoittajien välisessä rahan lainaamisessa harvinaista. Vaikka sosiaalinen luotto on eräänlainen sosiaaliturvan jatke, se on kuitenkin takaisinmaksettava luotto. Laina-asiakas on vastuussa lainan takaisinmaksusta. Sosiaalinen luotto maksetaan tyypillisesti takaisin viidessä vuodessa.

Velka voi myös vanhentua ilman sen takaisinmaksua. Velka vanhentuu Suomen lain mukaan kolmessa vuodessa eräpäivästä. Kolmen vuoden ajassa on kuitenkin joitakin poikkeuksia. Jos velasta on saatu lainvoimainen tuomio, vanhentumisaika on 5 vuotta. Jos eräpäivää ei ole lainkaan sovittu, vanhenemisaika on 10 vuotta velan alusta. Yksityishenkilön velka elinkeinonharjoittajalle vanhenee lain mukaan 15 vuoden jälkeen tuomion antamisesta. Yksityishenkilöiden välisessä velassa vanhenemisaika on 20 vuotta. Velallisen epärehellisyys voi pidentää vanhenemisaikaa jopa viidellä vuodella. On hyvä muistaa, että sosiaalinen luotto aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän, joka ei kuitenkaan poista laina-asiakkaan velvollisuutta maksaa laina takaisin.


Korko on osa sosiaalisen luoton kustannuksia

Korko on tietty osuus lainasta. Sosiaalisen luoton edullinen korko tekee siitä varteenotettavan vaihtoehdon rahantarpeeseen. Luotossa voi olla vaihtuva tai kiinteä korko. Koron määrä sovitaan tyypillisesti sähköisesti tai lainanantajan luona. Sosiaalisessa luotossa korko on kiinteä pankin määrittelemä korko.

Korotonta lainaa on käytännössä mahdotonta saada elinkeinonharjoittajilta tai muualtakaan. Vaikka velka on lähtökohtaisesti Suomessa aina koroton, tämä pätee käytännössä vain sukulaisten ja ystävien välisessä rahan lainaamisessa. Markkinointiviestinnässä velan voidaan mainostaa olevan koroton, mutta tälläisiin väitteisiin kannattaa suhtautua varauksella. Sosiaalinen luotto on yksi harvoista lähes korottomista lainoista. Vapailla lainamarkkinoilla jotkut lainanantajat myöntävät täysin korotonta lainaa uusille asiakkaille tutustumistarjouksena.

Lainojen korot lasketaan tyypillisesti vuosittaisina korkoina - niin myös sosiaalisessa luotossa. Laki määrää todellisen vuosikoron ilmoittamisen lainojen markkinoinnissa. Sillä pyritään mahdollisimman totuudenmukaiseen kuvaan lainan hinnasta kuluttajalle. Todellinen vuosikorko pitää sisällään lainan muut kustannukset, korot ja marginaalin. Muita kustannuksia voivat olla esimerkiksi tilinhoitomaksu ja nostomaksu. Kaikista lainasopimuksista tulisi käydä ilmi lainan kaikki ehdot. Sosiaalisen luoton asiakas pääsee lainojen vertailussa helpommalla, koska siinä ei ole korkojen lisäksi muita kustannuksia.


Sosiaalisen luoton viitekorko on euromaiden yhteinen korko

Viitekorolla määritellään osa lainasopimuksen hinnasta. Suomessa käytetään yleisesti noteerattuja viitekorkoja. Käytössä on eurooppalaisten pankkien noteeraamat Euribor-korot ja yksittäisten pankkien Prime-korot. Sosiaalisten lainojen osalta noudatetaan tyypillisesti Euriboria.


Sosiaalinen luotto on varteenotettava vaihtoehto

Lainoja tarjoavia yrityksiä on paljon. Myös eri lainamuotoja on kymmeniä ja tilanne muuttuu jatkuvasti uusien lainojen tullessa markkinoille. Miksi sosiaalinen luotto olisi hyvä vaihtoehto? Positiivisia puolia löytyy muutamia:

 1. Edullinen hinta
 2. Pieni korko
 3. Luottoa voi saada jopa 15 000 euroa
 4. Luottoa voi saada myös ilman luottotietoja
 5. Luotolle ei tarvita vakuuksia

Toisaalta sosiaalinen luotto ei ole aivan tavanomainen laina. Negatiivisina puolina voidaan pitää:

 1. Sosiaalisesta luotosta seuraa maksuhäiriömerkintä
 2. Sosiaaisen luoton hakuprosessi on monimutkaisempi ja hitaampi kuin muissa lainoissa
 3. Lainanhakija joutuu tekemään selvitystä rahankäytöstään
 4. Sosiaalinen luotto ei sovellu suuriin hankintoihin
 5. Sosiaalista luottoa ei saa kaikista kunnista

Nopeasti lainaa haluavalle sosiaalinen luotto ei ole paras ratkaisu. Hakuprosessi on yleensä kolmivaiheinen ja lopullisessa päätöksessä voi kestää jopa kuukausia. Toisaalta arvion lainapäätöksestä saa yleensä jo ensimmäisellä tapaamisella kunnan työntekijän kanssa. Sosiaalinen luotto on todennäköisesti mahdollista saada useammasta kunnasta kuin tällä hetkellä. Koko Suomen kattava verkosto on mahdollinen jo lähivuosina. Ihmisten rahantarve ei ole katoamassa mihinkään ja velkaantuminen ja sen aiheuttamat ongelmat ovat ratkaisuja vailla jatkossakin. Sosiaalinen luotto on kohtuuhintainen laina, jolla voi ratkaista ainakin pienimuotoisen rahantarpeen.


Juha Virtanen
finaton.com/fi/juha-virtanen

Koulutettu, lainoista ja säästämisestä kiinnostunut asiantuntija auttaa sinua löytämään toimivan ja edullisen lainaratkaisun pieneen tai suureen rahantarpeeseen. Haluan sinun löytävän parhaan mahdollisen lainan pienellä vuosikorolla ja kilpailukykyisin lainaehdoin.


Kokonaisarvosana: 4 / 5
Arvioiden kokonaismäärä: 4

Lisää aiheeseen liittyvää

Lainaa pienellä korolla

Lainaa pienellä korolla ilman vertailukustannuksia. Pienlainojen koroista ei voi yleensä neuvotella. Lainavertailulla voit kuitenkin säästää selvää rahaa. Lainojen vertailu verkossa on tehty helpoksi. Voit vertailla lainat käyttämällä vertailuun ja kilpailuttamiseen erikoistuneita palveluja. Kyseiset palvelut kattavat yleensä toistakymmentä lainanantajaa. Jos päätät vertailla ja kilpailuttaa lainat itse, voit säästää lainan kuluissa. Tällöin lainan todellinen vuosikorko voi olla jopa alle 5 %. Lainanantajat tarjoavat myös aika-ajoin lainaa jopa täysin ilman korkokuluja. Laina täytyy kuitenkin maksaa sovitussa aikataulussa takaisin. Mahdolliset lainan lisäkulut välttääkseen laina kannattaa joka tapauksessa maksaa aina ajallaan takaisin. Pienikorkoinen laina voi muuten muodostua nopeasti kalliiksi lainaksi.

Lainaa ilman tuloja

Kuinka voi saada lainaa ilman tuloja? Onko se edes mahdollista? Vaihtoehtoja on olemassa. Löydä itsellesi sopivin ratkaisu ja säästä 1000 euroa.

Edullinen laina pitkällä maksuajalla

Edullinen laina pitkällä maksuajalla voi olla hankala löytää. Lainojen vertailu ja kilpailuttaminen auttavat kuitenkin asiassa.

Lainaa ilman vakuuksia

Saat lainaa ilman vakuuksia hetkessä sähköisellä hakemuksella. Opi uutta tietoa artikkelista ja hyödynnä pienten korkojen pikalainat.

Koroton laina

Koroton laina on erinomainen tarjous uusille asiakkaille. Osa rahoitusyhtiöistä tarjoaa ensilainaa 0 euron kuluilla. Lue artikkeli ja ylläty.

Lainaa ilman luottotietoja

Pikavippi ja lainaa ilman luottotietoja? Mahdollista? Lue suositukset eri lainavaihtoehdoista ja säästä itsellesi jopa 1000 euroa.


Aiheeseen liittyvät vaihtoehdot

Vuosikorko alkaen 19.95 %
Lainan määrä 500 - 5000 €
Hakijan vähimmäisikä 20 -vuotias
Vuosikorko alkaen 6.99 %
Lainan määrä 1000 - 60000 €
Hakijan vähimmäisikä 23 -vuotias
Vuosikorko alkaen 14.62 %
Lainan määrä 500 - 15000 €
Hakijan vähimmäisikä 18 -vuotias

Muut tuotteet
Bigbank
Vuosikorko alkaen 4.68 %
Lainan määrä 1000 - 50000 €
Hakijan vähimmäisikä 22 -vuotias
Euroloan
Vuosikorko alkaen 16.43 %
Lainan määrä 1000 - 10000 €
Hakijan vähimmäisikä 20 -vuotias
Bank Norwegian
Vuosikorko alkaen 6.99 %
Lainan määrä 1000 - 60000 €
Hakijan vähimmäisikä 23 -vuotias
Resurs Bank
Vuosikorko alkaen 7.48 %
Lainan määrä 1000 - 50000 €
Hakijan vähimmäisikä 23 -vuotias