сравнение на заемите онлайн

Напълно в реда на нещата е, когато човек си купува нещо, да желае то да на най-добрата възможна цена. Кредитите онлайн не правят изключение като при тях под най-добрата възможна цена се разбират най-добрите условия.

За някой хора, може би за повечето, най-важното условие е лихвата по кредита да минимална. Дори е много възможно да намерите кредит, чиято лихва е нула процента. В тази статия обаче ще разгледаме на какво друго трябва да обърнем внимание освен на лихвения процент, за да намерим най-добрия кредит, както и някой от най-добрите предложения на пазара.Сума 50 - 1300 лв
Лихва от 5 %
Срок 5 дни - 30 дни

При взимане на заем със стойност 200 лева за период на погасяване от 20 дни, общата сума е 247,61 лева. Лихвата възлиза на стойност 4,48 лева.

Сума 2300 - 20000 лв
Лихва от 10.6 %
Срок 12 месеци - 7 години

При поискване на лизинг на стойност 2 300 лева, за 12 месеца крайната сума за погасяване е 2 808 лева. Таксите са на стойност 508 лева и първоначална вноска 230 лева.

Сума 100 - 20000 лв
Лихва от 39.73 %
Срок 3 месеци - 6 години

При поискване на Потребителски кредит на стойност 300 лева, за 3 месеца, крайната сума за погасяване е 359,07 лева.

Сума 50 - 6000 лв
Лихва от 6.74 %
Срок 5 дни - 18 месеци

При взимане на Заем на месечни вноски на стойност от 400 лева за срок от 3 месеца, крайната сума за погасяване е 426,96 лева. Лихвата е на стойност 26,96 лева.

Сума 100 - 4000 лв
Лихва от 49.9 %
Срок 30 дни - 24 месеци

При усвояване на кредит със стойност 500 лева, за 3 месеца, годишният процент на разходите (ГПР) е 43.3%. Месечната вноска е 177 лева, като лихвата за посочения период възлиза на 31 лева. Общата сума за връщане е 531 лева.

Сума 100 - 5000 лв
Лихва от 7 %
Срок 15 дни - 24 месеци

Кредит Credissimo Плюс на стойност 200 лева със срок на договора 3 месеца. При лихва от 6,91 лева за всеки 100 лева, лихвата за посочения период и сума е в размер на 13,82 лева. Общата сума за връщане е 213,82 лева, а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример – 49.61%

Сума 150 - 75000 лв
Лихва от 2.69 %
Срок 3 месеци - 10 години

За потребителски кредит от 7 500 лв. за период от 5 г. с размер на вноска от 168.68 лева. Крайната дължима сума ще възлиза на 10 120.80 лв.

Сума 100 - 90000 лв
Лихва от 30 %
Срок 60 дни - 5 години

Вземете продукт Изи Кредит на стойност 300 лева за срок на погасяване 12 седмици. Вноската ви е в размер на 26,27 лв. След 12 седмици ще настъпи крайният срок за погасяване на Вашето задължение в размер на 315,24 лева.

Сума 100 - 50000 лв
Лихва от 40.5 %
Срок 4 месеци - 8 години

При взимане на заем на стойност 100 лева за период от 4 месеца, крайната стойност за погасяване е 108,56 лева. При включена услуга „Флекси“ крайната сума е 144,56 лева, при включена услуга „Фаст“ крайната сума е 138,56 лева.

Сума 100 - 3000 лв
Лихва от 3.3 %
Срок 10 дни - 12 месеци

За усвоен кредит на стойност 200 лева със срок на връщане 30 дни. Лихвата за посочения период е в размер на 6.60 лева. Общата сума за връщане е 206.6 лева.

Сума 50 - 50000 лв
Лихва от 3.433 %
Срок 61 дни - 5 години

Пример за кредит Аванс от 300 лева с минимален период за връщане 61 дни и максимален период 91 дни. Обща сума за връщане за 90 дни 320,85 лева.

Сума 2000 - 7000 лв
Лихва от 41.16 %
Срок 12 месеци - 5 години

При взимане на кредит с минимален размер на стойност 2 000 лева за срок от 12 месеца, а крайната сума за връщане възлиза на 2 473.38 лева.

ЧЗВ

Кой показател да гледаме, когато си търсим онлайн кредит?

Тук няма точен отговор. Най-правилно е да се гледат всички показатели. Може би най- ясна представа дава ГПР и общо дължимата сума, но дори и те да са ниски трябва да нямате проблем с изплащането на месечната вноска. Поради тази причина трябва да обърнете внимание на всички детайли и да се консултирате с финансово лице.

До колко време можем да получим одобрение онлайн?

Това най-често се случва само в рамките на няколко часа.

Можем ли да получим финансиране с лоша кредитна история?

Да, това не само е възможно, но дори е и много вероятно. Фирмите за бързи кредити са склонни да отпускат бързи заеми на лица с лошо ЦКР, но имайте предвид, че е възможно да получите по-малка от желаната сума или да ѝ бъде наложена по-висока лихва.

Как да намерим най-доброто предложение?

На първо място най-важното нещо е да не избързвате. Независимо дали сте избрали да изтеглите заем от банка, или от фирма за бързи кредити, е много важно да проверите какво ви предлагат поне няколко места. Ето защо:

Намерили сте фирма за бързи кредити с добри условия. Лихвата е приемлива и месечната вноска е напълно според възможностите ви. До тук добре. Решавате да изтеглите заема от избраната фирма, но сте изпуснали да обърнете внимание на нещо много важно. А именно, какви са различните такси. След като вече сте сложили подписа си и сте изтеглили сумата, правите проверка дали не е имало възможност да намерите по-добри условия.

В крайна сметка установявате, че не на едно, а на няколко места сте можели да платите значително по-малко, ако просто преди това сте сверили различните оферти. Поради тази причина е много важно дори и да сте намерили финансова институция, предлагаща условия, които да ви харесват, да проверите поне на още няколко места какво се предлага.


Как да сравним няколко кредита?

Най-реална представа какви ще са разходите ви по кредита можете придобиете от показателя ГПР. Съкращението идва от Годишен процент на разходите и включва освен лихвата, всички разходи съпътстващи кредита.

По него най-често се сравняват различните кредити. Въпреки това трябва да имате предвид, че е възможно при по-малък ГПР да платите по-голяма обща сума. Поради тази причина трябва да обърнете внимание не само на този индекс, но и на общо дължимата сума. Тя представлява сбора от лихвите и различните такси и дава общата сума, която ще върнете в края на падежа.


Предимствата на първия заем

Може би сте чували, че доста банкови и небанкови финансови институции предлагат на новите си клиенти така наречения безлихвен заем. Това наистина е така и се прави, защото те разчитат в бъдеще, ако ви се наложи да теглите нов заем да е в дадената фирма, но вече по стандартните тарифи.

Сега ще обърнем внимание на няколко фирми за бързи кредити, които предлагат безлихвени първи заеми:

  • Фератум: до 1 000 лева за срок от 15 дни
  • Вивус: до 400 лева до 30 дни
  • Бърза каса: до 1 000 лева до 15 дни
  • Мини заем: до 500 лева върнат до 15 дни
  • Кредит груп: до 500 лева върнат до 21 дни, Кеш кредит до 399 лева за срок от 30 дни
  • Кредисимо до 600 лева за 30 дни
  • Стик кредит: до 400 върнат до падежната дата


Обш рейтинг: 4 / 5
Брой рейтинги: 64