Бързи кредити с лошо ЦКР

Бързият кредит или познат като заем до заплата е потребителски заем, който варира от няколко стотин до няколко хиляди лева.

Сума 50 - 1300 лв
Лихва от 5 %
Срок 5 дни - 30 дни

При взимане на заем със стойност 200 лева за период на погасяване от 20 дни, общата сума е 247,61 лева. Лихвата възлиза на стойност 4,48 лева.

Сума 2300 - 20000 лв
Лихва от 10.6 %
Срок 12 месеци - 7 години

При поискване на лизинг на стойност 2 300 лева, за 12 месеца крайната сума за погасяване е 2 808 лева. Таксите са на стойност 508 лева и първоначална вноска 230 лева.

Сума 50 - 6000 лв
Лихва от 6.74 %
Срок 5 дни - 18 месеци

При взимане на Заем на месечни вноски на стойност от 400 лева за срок от 3 месеца, крайната сума за погасяване е 426,96 лева. Лихвата е на стойност 26,96 лева.

Сума 100 - 90000 лв
Лихва от 30 %
Срок 60 дни - 5 години

Вземете продукт Изи Кредит на стойност 300 лева за срок на погасяване 12 седмици. Вноската ви е в размер на 26,27 лв. След 12 седмици ще настъпи крайният срок за погасяване на Вашето задължение в размер на 315,24 лева.

Сума 100 - 3000 лв
Лихва от 3.3 %
Срок 10 дни - 12 месеци

За усвоен кредит на стойност 200 лева със срок на връщане 30 дни. Лихвата за посочения период е в размер на 6.60 лева. Общата сума за връщане е 206.6 лева.

Сума 2000 - 7000 лв
Лихва от 41.16 %
Срок 12 месеци - 5 години

При взимане на кредит с минимален размер на стойност 2 000 лева за срок от 12 месеца, а крайната сума за връщане възлиза на 2 473.38 лева.

ЧЗВ

Може ли да се подобри влошено ЦКР?

Кредитната история може да бъде подобрена, но се изисква търпение и последователност.

Задължително ли е да имаме постоянен трудов договор за да получим заем?

Не, но трябва да се покаже, че лицето има постоянен доход (Майчинство, Пенсия).

Бързи кредити за лица с лошо ЦКР

Какво означава това и до какви последствия води? ЦКР или Централен Кредитен Регистър е там, където се пази информация за историята на кредитите на всички хора, теглили заеми от регистрирани институции – банки или различни фирми за заеми. Регистърът съдържа информация за до 5 години назад.

Той е поддържан от Българската Национална Банка и към него се обръщат за проверка абсолютно всички банки и компании преди отпускането на кредит. Така разбират дали искащите бърз заем са имали проблеми с предишни кредити като забавяния с плащането. Ако в рамките на изминалите пет години длъжника не е погасявал редовно вноската си, забавял е изплащането или изобщо е спрял, се зачита с лошо ЦКР.

При преглед на Регистъра, кредитите на дадено лице се разделят на 4 вида:

  • редовни
  • поднаблюдение(тези, със закъснение между 31 и 90 дни)
  • необслужвани(между 90 и 180 дни)
  • загубени

Всички кредитни институции изпращат постоянна информация към Регистъра, така че няма никаква вероятност някой да изтегли кредит и това да остане неотбелязано.

До колко време разбираме дали сме одобрени за бърз кредит?

Най-късно до 3-4 часа.

За какъв период от време се съхраняват данните в Кредитния Регистър?

Данните в ЦКР се съхраняват от последните 5 години.

Какво е бърз кредит?

Бързият кредит или познат като заем до заплата е потребителски заем, който варира от няколко стотин до няколко хиляди лева. Той се предлага на потребители, които имат спешна нужда от средства в кратък период от време. Хората, които имат добра кредитна история могат да получат малък кредит до заплата в рамките на няколко часа онлайн или на място в офис на дадената компания. Днес, обаче няма да говорим за тях, а именно за.


До какво води лошата кредитна история?

Когато дадена банка или фирма отпуска заем, тя трябва да е сигурна, че ще получи парите си обратно. Това е и причината много от банките да имат определени изисквания като постояннен трудов договор, поръчител и други. При липсата им финансовите институции нямат гаранция, че това ще се случи.

Фирмите за бързи кредити нямат подобни задължения, но това не означава, че раздават парите си лекомислено. Те няма да отпуснат заем, който знаят, че няма да си получат обратно. Въпреки това, ако длъжника е имал сериозна причина за забавянето на вноската си, и след това не е допуснал това да се случи отново, му се отпуска заем.

При компаниите за кредити срещу лична карта, различно от банките присъства елемента на човешкото разбиране. Служителите проявяват интерес не само от влошеното ЦКР, но и от това защо се е стингало до това положение и какъв е бил поводът. Ако длъжника е искрен за причините за забавянето и то е било моментно, по всяка вероятност ще бъде финансиран. Има възможност да е с по-голяма лихва или сумата да е на по-малка стойност, но ще се сдобие със средствата.


Липса на избор

Лицата с неблагоприятно ЦКР нямат много възможности от къде да изтеглят заем. В банките не одобряват молбите им поради влошената кредитна история. Единственото място, от където могат да получат такъв са фирмите за спешни кредити. Липсата на гаранции при тегленето му го прави много подходящ за лица с негативно ЦКР.

Тук обаче трябва да отбележим нещо. Хората, които са в прекалено трудно финансово състояние и не са способни да върнат заема ще получат отказ. Компаниите за спешни заеми нямат за цел да усложнят допълнително финансовото състояние на клиенти, които вече имат трудности с кредити.

Казано с други думи, ако една фирма смята, че при отпускането на заем ще навреди повече, отколкото ако не го направи, отговорът ще е отрицателен. Това се случва, ако към момента лицето не е осъзнало в колко тежка финансова ситуация се намира. В тези случай най-често даденият човек кандидатства за пореден кредит, докато предишните му са в графа ,,необслужвани“.


Давност на Централния Кредитен Регистър

Може би някога сте чували някой ваш приятел или колега да казва, че щом сте имали проблеми с кредита преди няколко години, вече няма от какво да се притеснявате. Това е вярно, но само до някъде. В ЦКР се пазят данните ви за последните 5 години.

Тоест, ако преди 8 години сте изпуснали няколко вноски по кредита си и сега искате да изтеглите нов, няма от какво да се притеснявате. Ако през последните 5 от тези 8 години не сте имали забавяния на плащанията или други проблеми свързани с кредита, се водите с добра кредитна история.

Ако обаче съвсем наскоро сте имали затруднения с някоя от вноските си, няма как да скриете това. В случай, че ви се налага да изтеглите нов заем, не се опитвайте да спестите това. По-скоро пробвайте да обясните защо се е случило и пояснете, че няма да се повтори.

Колкото и да ви се иска не лъжете, защото лошата кредитна история няма как да остане в тайна. Ако институцията усети, че не сте откровени, няма как да ви отпусне спешен кредит. Вместо това искреността може само да ви помогне, във всеки случай я предпочитайте пред лъжата.


Кандидатствайте само за сумата, от която се нуждаете

При спешна нужда от кредит, колкото по-малка е исканата от вас сума, толкова е по-голям шанса да я получите. Ако обясните в каква ситуация се намирате, това че искате точно толкова пари, отколкото се нуждаете, ще означава, че сте финансово отговорни.

Друго важно нещо е, че при кандидатстване за спешен кредит, ще се изисква да докажете, че имате някакъв ежемесечен доход. Вече казахме, че за банките е задължително да предоставите постояннен трудов договор. При фирмите за спешни кредити това може да бъде

  • Доходиотмайчинство
  • Пенсия
  • Приходиототдаваненаимуществоподнаем
  • Временен трудов договор

Разбира се, това си има своята цена. Фирмите, които не изисвкат постоянен трудов договор имат по-висока лихва.


Лесно кандидатстване онлайн

Много хора се срамуват от кредитната си история. Това е една от причините онлайн кандидатстването за кредит да е толкова полезно. Всъщност дали просто ще въведете данните от дома си, или ще отидете на място в офис на дадена компания, няма абсолютно никакво значение. Данните ви ще се обработят за едно и също време.

Много хора разбират по-лесно, когато самите те прочетат детайлите на договора, отколкото ако някой друг им ги обяснява. Онлайн те могат сами да изберат периода на врщане и големината на сумата. Не е случайно масовото навлизане на онлайн финансови институции, като те са предпочитани най-вече сред младите хора.Обш рейтинг: 4 / 5
Брой рейтинги: 62