Рефинансиране на просрочен кредит

Забавянето на вноските не е нещо желателно, но има случай, в които няма как да бъде избегнато. На всеки може да се случи нещо неочаквано и месечната вноска да бъде забавена. Проблемът идва, когато това стане навик и започне да се случва ежемесечно.

Трябва да се стараете да сте стриктни с плащанията си, защото в даден момент в бъдеще може да решите да рефинансирате кредита си. Какво означава това? Сега ще обясним всичко най-важното

Сума 50 - 1300 лв
Лихва от 5 %
Срок 5 дни - 30 дни

При взимане на заем със стойност 200 лева за период на погасяване от 20 дни, общата сума е 247,61 лева. Лихвата възлиза на стойност 4,48 лева.

Сума 50 - 6000 лв
Лихва от 6.74 %
Срок 5 дни - 18 месеци

При взимане на Заем на месечни вноски на стойност от 400 лева за срок от 3 месеца, крайната сума за погасяване е 426,96 лева. Лихвата е на стойност 26,96 лева.

Сума 150 - 75000 лв
Лихва от 2.69 %
Срок 3 месеци - 10 години

За потребителски кредит от 7 500 лв. за период от 5 г. с размер на вноска от 168.68 лева. Крайната дължима сума ще възлиза на 10 120.80 лв.

ЧЗВ

Как може лице с просрочени кредити да увеличи шанса си за одобрение?

Ако имате няколко просрочени кредита и искате най-после да се отървете от всички, които не можете да изплащате, трябва да кандидатствате за точно толкова пари, отколкото имате нужда, за да покриете задълженията си. В противен случай от кредитната компания е възможно да ви сметнат за недостатъчно отговорен към финансите ви.

Може ли да се кандидатства онлайн за рефинансиране?

Да, почти всички компании предлагат и онлайн кандидатстване.

Какво е рефинансиране на кредит?

Най-общо казано, рефинансирането на кредит представлява изплащането на стар заем като се изтегли нов такъв. Прави се, когато има възможност за по-добри условия (по-ниска лихва, по-кратък период на изплащане) или за преминаване към по-ниско рисков кредит.

Най-честата причина, поради която хората прибягват до рефинансиране е нуждата да се намалят прекалено високите такси и лихви. По този начин финансовите институции помагат на клиентите си да намалят дълга си.


За какво трябва да внимавате при рефинансиране на кредит

Ако теглите новия кредит от различна финансова институция, от която сте изтеглили стария заем, трябва да обърнете внимание на нещо много важно. Предвид факта, че рефинансирато представлява предсрочно изплащане на стария кредит, трябва да проверите дали има такса за по-ранно погасяване. Ако има такава и тя се плати, все още ли ще е изгодно рефинансирането?

Друго важно нещо е да се сметне общата стойност на новия заем. Възможно е лихвата да е по-ниска, но ако изплащате новия кредит много повече години, най-вероятно общата сума, която ще платите ще стане дори по-голяма.


Какво е разликата при просрочените кредити?

В повечето случай, когато човек с просрочен кредит кандидатства за рефинансиране, той има повече от един заем. Тогава той кандидатства не за рефинансиране, а за обединяване на задълженията. Най-често, хората в подобна ситуация не разбират в колко тежко финансово положение са изпаднали.

Ако той има няколко просрочени заема, теглени от различни финансови институции, кандидатства за един голям кредит, който да покрие всички останали. Най-често фирмата консулидатор да изплаща директно кредитите, а не длъжника. Това се прави с цел улеснение и по-голяма сигурност.

Благодарение на рефинансирато и обединяването на задълженията, длъжникът може да плати всички си стари неплатени вноски и да подобрят своето ЦКР.


Често задавани въпроси

Възможно ли е рефинансирането да бъде отказано?

Да, това е напълно възможно. Ако длъжника има няколко загубени кредита и от години има много лошо кредитно досие, по всяка вероятност ще получи отказ.

Независимо, че обединяването на задълженията и рефинансирането се прави с цел облекчаване на положението на дебитора, ако банковата или небанковата финансова институция прецени, че няма да получи парите си обратно ще откаже финансиранеОбш рейтинг: 4.1 / 5
Брой рейтинги: 65