Експресни заеми с лошо ЦКР

В днешно време все по-често се случва да изпитваме липса на финанси. Дали заради непредвидени ситуации като повреда в автомобила или пералнята, или просто, защото сме изхарчили заплатата си по-рано от предвиденото. Тези спешни ситуации изискват още по-спешни пари и се случва дори и на хора, които са финансово стабилни. За това в тези ситуации прибягваме до бързите кредити.

Някой имат нужда от по-малко от месец, за да погасят дълга си, но на други се случва да не пресметнат правилно възможностите си за изплащане му.

Тези хора не разбират, че с всяка грешка по кредита си, намаляват шанса си да получат следващ такъв. Например, ако решат да спрат да плащат вноската по кредита си, рязко влошават кредитната си история.

Какво изобщо означава влошена кредитна история и какво влияние оказва? Днес ще разберете всичко нужно за

Сума 50 - 1300 лв
Лихва от 5 %
Срок 5 дни - 30 дни

При взимане на заем със стойност 200 лева за период на погасяване от 20 дни, общата сума е 247,61 лева. Лихвата възлиза на стойност 4,48 лева.

Сума 50 - 6000 лв
Лихва от 6.74 %
Срок 5 дни - 18 месеци

При взимане на Заем на месечни вноски на стойност от 400 лева за срок от 3 месеца, крайната сума за погасяване е 426,96 лева. Лихвата е на стойност 26,96 лева.

Сума 100 - 5000 лв
Лихва от 7 %
Срок 15 дни - 24 месеци

Кредит Credissimo Плюс на стойност 200 лева със срок на договора 3 месеца. При лихва от 6,91 лева за всеки 100 лева, лихвата за посочения период и сума е в размер на 13,82 лева. Общата сума за връщане е 213,82 лева, а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример – 49.61%

Сума 150 - 75000 лв
Лихва от 2.69 %
Срок 3 месеци - 10 години

За потребителски кредит от 7 500 лв. за период от 5 г. с размер на вноска от 168.68 лева. Крайната дължима сума ще възлиза на 10 120.80 лв.

ЧЗВ

До колко време можем да бъдем одобрени за бърз кредит?

В най-лошия случай до няколко часа. Повечето фирми предлагат онлайн кандидатстване, като може да получите парите по сметката си до минути.

Можем ли да скрием лошата си кредитна история?

Това е абсолютно невъзможно. Във всяка една финансова институция правят преглед на ЦКР – то ви, така че няма как това да остане скрито.

Лошото кредитно досие и по какъв начин се отразява то

Съкращението ЦКР идва от Централен Кредитен Регистър. Това е държавния списък на страната ни, в който се съдържа пълната информация за всички кредити и заеми отпуснати от банки и финансови институции.

В него влизат потребителските, ипотечните и бързите кредити. Включват се даже и продуктите на изплащане, тъй като за да си купим, да кажем, нова кафе машина на лизинг, използваме кредитен продукт.

Всяка банка или финансова институция, която отпуска заеми е длъжна ежемесечно да изпраща информация към Кредитния Регистър. Информацията в него се пази до 5 години назад. Това означава, че в случай на забавено плащане или няколко такива преди повече от 5 години, това няма да има влияние към момента.
Ако имате негативно ЦКР и трябва да кандидатствате за нов заем, ще срещнете повече усложнения. При много лош рейтинг е възможно дори да ви бъде отказан заем. Това е така, защото при един преглед на регистъра срещу името ви излизат всички забавени плащания, както и „необслужваните“ и „загубените“ кредити.


Как да се сдобием с лошо ЦКР

Ако си мислите, че лесно може да достигнете лоша кредитна история, това не е точно така. Всъщност се изисква доста дълго и продължително забавяне на плащанията. Първият сигнал за притеснение е, ако вашият кредит се намира „под наблюдение“. Това значи, че кредиторът ви е приканил няколко пъти да заплатите вноската си, но не сте имали възможност да го направите. След като сте изпуснали месечното си плащане, кредитът ви се намира под наблюдение. Това са заемите, които имат забавяне между 31 и 90 дни от датата на падежа.

В случай, че се намирате в трудно положение и виждате, че ще изпуснете месечната си вноска, е по-добре да го съобщите предварително. Това далеч не означава, че ще се разминете без последствия, но значително ще намали щетите. Трябва да имате предвид, че при няколко дневно закъснение, заемодателят има право да наложи лихва поради забавянето. При по-продължително отлагане то се регистрира в Централния Кредитен Регистър.

Ако нямате възможност да внесете следващите 1 или 2 вноски, е по-добре да отидете на място и да преговорите условията на договора си с кредитора, от това да се червите и да лъжете, когато за пореден път ви звъннат, за да ви напомнят, че е минал срока за месечната ви вноска. Тук има няколко варианта. Общата сума за неизплатените месечни плащания може да бъде разделена между оставащите ви вноски до падежа, да бъде удължен периода на кредита или да получите специфично предложение от кредитната институция.

Следващите фази са доста по-трудно поправими. При закъснение между 90 и 180 дни, кредитът ви придобива статут на „необслужван“, а при закъснение над 180 дни той вече е „загубен“. В тези случай е възможно отново да ви се наложи да вземете пари на заем, за да възстановите предишните си дългове. Както споменахме по-горе, при лоша кредитната история – а именно необслужван или загубен кредит, е възможно да получите отказ за исканата от вас сума.


Какво може да се направи при лошо ЦКР?

За съжаление възможностите пред вас не са много. Лошата кредитна история може да се подобри, но след 5 години. Това е така, защото както споменахме по-горе информацията в кредитния регистър се съхранява до 5 години назад. Разбира се, това не означава, че ако сте имали забавено плащане преди 4 години, сега ще ви бъде отказан нов кредит.

Когато една финансова институция, независимо дали банка или фирма за бързи кредити, отпуска заем, тя трябва да е сигурна, че ще получи парите си обратно. За да разбере дали това ще се случи, прави справка с ЦКР. Това е и причината да се опитвате да поддържате висок рейтинг. Ако при преглед на регистъра, срещу името ви излизат „необслужвани“ или „изгубени“ кредити по всяка вероятност ще трябва да почакате.

Ако сте забавили някое плащане и вече имате лоша кредитна история, но ви се налага отново да теглите заем, имате само една възможност – фирмите за бързи кредити. Това е така, защото условията там са една идея по-леки от тези в банките.

Друга причина да се наложи да се обърнете към тях е факта, че може да кандидатствате за кредит без трудов договор. Това е абсолютно задължително условие във всички банки, но при компаниите за експресни заеми не е така. Разбира се, трябва да докажете, че имате постоянен месечен доход, но тук може той да е под друга форма. Това е една от причините онлайн кредитите до заплата да са толкова удобни.

Ако сте безработни, но получавате достатъчно голяма сума пари, за да погасявате вноската си, като например от отдаване под наем на недвижимо имущество, може да вземете бърз кредит за няколко минути само срещу лична карта, без трудов договор.Обш рейтинг: 4 / 5
Брой рейтинги: 62