УниКредит

Сума 150 - 75000 лв
Лихва от 2.69 %
Срок 3 месеци - 10 години
УниКредит

Екранна снимка на сайта:https://finaton.com, автор на сайта:УниКредит Булбанк, екранната снимка се използва от името на законния лиценз.

Бърз преглед

✅ Сума: 150 - 75000 лв
✅ Лихва от: 2.69 %
✅ Срок: 3 месеци - 10 години


За потребителски кредит от 7 500 лв. за период от 5 г. с размер на вноска от 168.68 лева. Крайната дължима сума ще възлиза на 10 120.80 лв.

За нас УниКредит Булбанк?

УниКредит Булбанк е една от водещите банки в България и член на УниКредит. Успешно реализирана в страни от цяла Европа. Нашето виждане е, че ценностите обединяват групата и определят нейната култура: как се вземат решенията и как се действа. Това подкрепя УниКредит при изпълнението на нашите пет основни принципа, които продължават да ръководят ежедневните ни операции и действия, като се уверяваме, че правим правилните неща по правилния начин. Нашият основен приоритет, всяка минута от деня, е да обслужваме нашите клиенти възможно най-добре. За целта разчитаме на качеството и ангажираността на нашите хора и на способността ни да си сътрудничим и да генерираме полезни взаимодействия като „Една банка, един УниКредит“. Развиваме се и вече можеш да кандидатстваш за кредит онлайн.

Можете да се свържете с нас като :

  • посетите сайта ни https://www.unicreditbulbank.bg/
  • се обадиш на телефон: 0700 1 84 84
  • или посетите някой от офисите ни. Централен офис в град София с адрес пл. Света Неделя №7
  • офиси в цяла България и работното време: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/kontakti/klonove-bankomati-i-obekti/#atms

Какво ти предлага УниКредит Булбанк?

Нашите предложения за кредити:

Потребителски кредит – Отговор до 2 часа, заявява се само с лична карта, до 75 000 лева за срок до 120 месеца, възможност за превод на заплата.
Бърз кредит- отговор до 2 часа, без поръчител, без превод на заплата с възможност за сключване на застраховка. Максимална сума 10 000 лева за период на погасяване до 72 месеца.

Студентски кредит – има опростена процедура по кандидатстване, избор на фиксирана или плаваща лихва, с гратисен период и възможност за усвояване. Максималния размер на кредита е до 50 000 лева за период от 120 месеца.

Ипотечен кредит "Моят нов дом"- е с атрактивна промоционална лихва от 2,69% и до 90% финансиране в лева или евро, равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски. С обезпечение ипотека на закупения имат, ипотека на друг имот или финансово. Лихвата се изчислява като реален брой дни/360.

Пример: Одобрен размер на кредит 150 000 лв. Срок на кредит: 25 години. Вид погасителна вноска: Анюитетна. Размерът на месечната погасителна вноска е: 692.21 лв. ГПР: 2.77%. Изчисленията в примера са направени при промоционален плаващ годишен лихвен процент от 2.69% с превод на работна заплата.

Как да кандидатстваш ?

Опциите за кандидатстване са няколко. Едната е да попълниш искане онлайн и изчакаш наш кредитен консултант да се свърже с теб. Друга е да попълниш искане в наш офис. Можеш да кандидатстваш и по телефона на номер 02 9337 373. Обезпечаването подлежи на индивидуална преценка според рисковия профил на клиента.

Какво трябва, за да кандидатстваш за потребителски кредит, бърз кредит:

  • лична карта
  • могат да бъдат изискани и други документи според случая.

Какво трябва, за да кандидатстваш за студентски кредит? Условие за взимане на такъв тип кредит е да си студенти в акредитирани университети и колежи в България или чужбина. Трябва ти документи като:

  • лична карта
  • Документ от университета за записан семестър и за среден успех.

Какво трябва, за да кандидатстваш за ипотечен кредит ? Трудов стаж минимум 1 година. Чист доход не по-малък от 300 лева месечно. Да сте редовен платец по настоящите си кредити. Възраст при изтичане срока на кредита - максимум 70 години. Първа по ред ипотека върху недвижимия имот, служещ за обезпечение. Поръчител. Документи за кандидатстване са: https://www.unicreditbulbank.bg/media/filer_public/be/bd/bebd0333-dabe-466c-8a09-87a85b468644/documents-before-approval-17-03-2021-bg.pdf

Измама ли е УниКредит Булбанк?

Не. В УниКредит сме ангажирани със създаването на устойчиво развитие за всички. Ангажиментът да “правим правилните неща” е наш ключов принцип при постигането на устойчиви резултати.

Какво получаваш с УниКредит Булбанк?

Сремим се да създаваме дългосрочна стойност и подкрепяме индивидуалния и колективния растеж. Помагаме на Земята и екосистемните услуги, произтичащи от тях, които правят човешкия живот възможен. УниКредит включва системи за информационни и комуникационни технологии, които подпомагат нашите вътрешни процеси и способността ни да правим иновации, за да трансформираме операционния си модел и да осигурим по-добро изживяване на клиентите. Погасяването на заеми ства лесно в наш офис или онлайн, кто може и това да се прави автоматично при отворена сметка за превод на заплата.