Кредит до заплата с лоша кредитна история

Условия за отпускане на бърз кредит до заплата с лоша кредитна история. Избор на компания и най-добри условия по заема. Ползи и рискове

Сума 50 - 1300 лв
Лихва от 5 %
Срок 5 дни - 30 дни

При взимане на заем със стойност 200 лева за период на погасяване от 20 дни, общата сума е 247,61 лева. Лихвата възлиза на стойност 4,48 лева.

Сума 50 - 6000 лв
Лихва от 6.74 %
Срок 5 дни - 18 месеци

При взимане на Заем на месечни вноски на стойност от 400 лева за срок от 3 месеца, крайната сума за погасяване е 426,96 лева. Лихвата е на стойност 26,96 лева.

Сума 100 - 4000 лв
Лихва от 49.9 %
Срок 30 дни - 24 месеци

При усвояване на кредит със стойност 500 лева, за 3 месеца, годишният процент на разходите (ГПР) е 43.3%. Месечната вноска е 177 лева, като лихвата за посочения период възлиза на 31 лева. Общата сума за връщане е 531 лева.

Сума 100 - 90000 лв
Лихва от 30 %
Срок 60 дни - 5 години

Вземете продукт Изи Кредит на стойност 300 лева за срок на погасяване 12 седмици. Вноската ви е в размер на 26,27 лв. След 12 седмици ще настъпи крайният срок за погасяване на Вашето задължение в размер на 315,24 лева.

Сума 100 - 3000 лв
Лихва от 3.3 %
Срок 10 дни - 12 месеци

За усвоен кредит на стойност 200 лева със срок на връщане 30 дни. Лихвата за посочения период е в размер на 6.60 лева. Общата сума за връщане е 206.6 лева.

ЧЗВ

Какво представлява лоша кредитна история?

Лошата кредитна история е сериозна предпоставка да не не получим одобрение за кредит. Информацията се получава от Централния Кредитен Регистър, създаден от БНБ. В него се се съдържа финансова информация за всички получатели на кредити и длъжници, които не са платили задълженията си към текушия момент. По този начин банките и всички останалине банкови финансови институции могат да проверяват кредитното досие на кандидатите за кредити. И да получат информация за размера на задълженията към различни банки и фирми за бързи кредити в страната, задължения към някои доставчици на плащания и лизинг компании, както и детайли относно вид на кредита, срок на договора, срок до падежа, остатък от кредита, просрочия, първоначални суми и други. Освен това, ако кандидатсвате за кредит, но фигурирате в регистъра като солидарен платец по необслужван кредит също е възможно да получите отказ.

Какво представлява бърз кредит до заплата с лоша кредитна история

Това е специфичен вид кредит, при който банката е съобразила и факта, че клиента е с лоша кредитна история, но въпреки това ще отпусне желаната сума. За да компанисира риска от евентуално необслужване на отпуснатия кредит, банката предоставя кредита с по-висока лихва и/или обезпечане срещи залог на имущество. Сумите, които най-често се предлагат на пазара са малки на суми от 100 до 500 лева, но някои компании предлагат и по-високи суми до около 3000 лв. В зависимост от кредитния рейтинг и получаваната заплата отпуната сума е възможно да е драстично по-малка. За да маже да се прецени ,колко е влошена кредитната история и дали ще бъдете одобрени за кредит е нужно да постъпи вашата заявка за кредит. Съветваме ви да прегледате възможностите на различните компании, да обсъдите всички условия с тях преди подписване.


Кой е подходящ за този тип кредит

В настоящата точка ще поясним на какви условия е необходимо да отговаряте за да бъдете одобрен. Кредитите до заплата са най-търсеният вид кредит. Търсенето и предлагането на бързи заеми с „лоша кредитна история“ произтича от това, че хората, които в миналото са имали проблем при изплащането на вноски по кредитите си, могат да се възползват от спешни пари. Необходимо е да работите при сключен трудов договор. Единствените документи, които се изискват при кандидатстване за бърз кредит до заплата най-често са вашата лична карта и трудов договор. Необходимо е да сте на възраст над 18 години до 70 годишна възраст и да притежавате валидна лична карта. Горната възрастова граница варира в различните компании. Необходимо е да сте коректни при предоставянето на информация и отговорни при погасяване на заемната сума.


Рискове свързани с този тип заеми

На първо място трябва да сте сигурни, че компанията, в която ще кандидатствате е изцяло легитимна. Можете да проверите това в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ, който е публикуван (и се актуализира постоянно) на сайта на БНБ.

Имайте предвид, че по-дългия период на кредите или по-големия брой месечни вноски, ще доведат до по-голяма стойност на лихвата. Направете си добре сметките и разчетите, за да можете да избегнете бъдещо не изплащане по кредита. Тук е мястото да споменем, че кредитната история дори с една забавена вноска, ще повлияе негативно на кредитния рейтинг на съответния кандидат. Така, при нужда от нов заем, но с лоша история от предишни, може да се поставят допълнителни условия или такси.


Ползи от кредита

Този кредит може да ви спаси, когато сте в затруднена ситуация, породена от извънредна нужда от пари. Бързите процедури и лесния начин за получаване на средствата гарантират бързото решаване на вашия проблем. При самото кандидатстване можете да изберете месечната си вноска и периода така, че да връщането на спешните пари да бъде по възможно най-удобния начин. Лихва се начислява само за ползвания срок, т.е. колкото по-рано погасите кредита, толкова по-ниски ще бъдат лихвите. Вноската за погасяване на заема е само една и се плаща в края на периода на кредита. Това условие е едно и също за всички фирми, които отпускат кредит до заплата. Погасяването винаги е само с едно плащане с или без лихва, в зависимост от конкретните условия и промоции. Погасяването на задължението може да се направи и на каси на оператори като EasyPay и не е необходимо да се ходи до офис на фирмата. Немалко компании използват и плащане като превод с кредитна и дебитна карта или по банков път.


Най-добрите заеми, за които можете да кандидатствате

Във всяка фирма и за всеки конкретен клиент може да има различни условия при проблемна кредитна история, напр. да се постави изискване за поръчител, наличие на такса за гаранция, като може да има и преференциални условия при първи кредит и не само.

Когато търсите някои от най-добрите заеми до заплата, ще видите, че има огромно количество заемодатели, с които можете да кандидатствате. Това обаче не означава, че всички те са препоръчани и известни като най-добрите заемодатели. Можете да разгледате предложенията на регистрираните в нашия сайт компании.


Заключение

Получаването на краткосрочен заем може да разреши краткосрочен финансов проблем бързо и без усилия. Трябва обаче да се уверите, че това е нещо, което можете да погасите в рамките на срока, за да избегнете допълнителни разходи и по-високи лихви. Дори и лихвеният процент да изглежда висок, не трябва да се забравя, че той се изчислява за цяла година и всъщност ще бъде малък, ако кредитният период е кратък. Винаги се препоръчва да се уверите, че можете да си позволите заем, преди да кандидатствате за краткосрочен заем.Обш рейтинг: 4 / 5
Брой рейтинги: 63