Кредит 20 000 лева без поръчител

Ако някой ваш приятел или роднина е теглил кредит и ви е помолил да станете негов/а поръчител, знаете колко отговорно нещо е. Може би сте се информирали предварително какво представлява това и сте отказали. Но е възможно и да ви е помолил член на семейството и да сте приели, разчитайки на честността му.

Каквото и да е, най-вероятно знаете какви функции изпълнява поръчителят и колко е трудно да си намерите такъв, за да изтеглите вие кредит. Точно това е и едно от условията, които имат повечето хора при тегленето на кредит – той да е без поръчител.

Заемите за малки суми, до няколко хиляди лева, най-често се предлагат от фирмите за бързи кредити без поръчител. Но възможно ли е, да изтеглите по-голяма сума без гарант? Всъщност, да и днес ще разгледаме различните институции, които предлагат

Сума 2300 - 20000 лв
Лихва от 10.6 %
Срок 12 месеци - 7 години

При поискване на лизинг на стойност 2 300 лева, за 12 месеца крайната сума за погасяване е 2 808 лева. Таксите са на стойност 508 лева и първоначална вноска 230 лева.

Сума 100 - 20000 лв
Лихва от 39.73 %
Срок 3 месеци - 6 години

При поискване на Потребителски кредит на стойност 300 лева, за 3 месеца, крайната сума за погасяване е 359,07 лева.

Сума 50 - 6000 лв
Лихва от 6.74 %
Срок 5 дни - 18 месеци

При взимане на Заем на месечни вноски на стойност от 400 лева за срок от 3 месеца, крайната сума за погасяване е 426,96 лева. Лихвата е на стойност 26,96 лева.

Сума 150 - 75000 лв
Лихва от 2.69 %
Срок 3 месеци - 10 години

За потребителски кредит от 7 500 лв. за период от 5 г. с размер на вноска от 168.68 лева. Крайната дължима сума ще възлиза на 10 120.80 лв.

Сума 100 - 90000 лв
Лихва от 30 %
Срок 60 дни - 5 години

Вземете продукт Изи Кредит на стойност 300 лева за срок на погасяване 12 седмици. Вноската ви е в размер на 26,27 лв. След 12 седмици ще настъпи крайният срок за погасяване на Вашето задължение в размер на 315,24 лева.

Сума 100 - 50000 лв
Лихва от 40.5 %
Срок 4 месеци - 8 години

При взимане на заем на стойност 100 лева за период от 4 месеца, крайната стойност за погасяване е 108,56 лева. При включена услуга „Флекси“ крайната сума е 144,56 лева, при включена услуга „Фаст“ крайната сума е 138,56 лева.

Сума 50 - 50000 лв
Лихва от 3.433 %
Срок 61 дни - 5 години

Пример за кредит Аванс от 300 лева с минимален период за връщане 61 дни и максимален период 91 дни. Обща сума за връщане за 90 дни 320,85 лева.

ЧЗВ

Задължителна ли е добрата кредитна история?

Ако искате да получите толкова голяма сума без гарант, трябва да докажете, че може да ви се има доверие. Ако срещу името ви излезе, че при предишни кредити сте забавяли редовно плащанията си, е много вероятно да ви бъде отказано финансиране. Така че да, почти задължително е да имате добра кредитна история, ако ще кандидатствате за подобен кредит.

Има ли разлика между „поръчител“ и „съкредитоискател“?

Да, двата термина означават различно нещо. Вече обяснихме какво е поръчител, докато съкредитоискателят присъства в договора по кредита като втори получател на кредита. Тази форма често е предпочитана от семействата при тегленето на големи ипотечни или потребелски кредити.

Какво означава „поръчител“ и какви задължения има той?

За тези, които не знаят, нека се върнем в началото. Когато кандидатствате за ипотечен или потребителски кредит и сумата е няколко десетки или стотици хиляди лева, финансовата институция, която отпуска заема, трябва да е сигурна, че ще получи парите си обратно. В повечето случай само банките държат при тегленето на кредит да има поръчител като при фирмите за бързи кредити това е рядко срещана практика.

За да са сигурни, че ще си върнат отпуснатите средства, финансовите институции изискват кредита да има поръчител. Поръчителят е страна по кредита, която има ролята на гарант. Когато сложи подписа си под договора по кредита, той е длъжен да отговаря с цялото си имущество, че кредитополучателят ще изпълнява задълженията си.
В случай, че длъжникът не е в състояние да погасява месечната си вноска, задълженията му трябва да се поемат от поръчителя. Пред банковата институция поръчителят и дебиторът имат взаимна отговорност по погасяването на кредита, независимо, че по всяка вероятност поръчителят няма да получи и една стотинка от заема.

Тоест, когато сложите подписа и станете нечий поръчител, определено поемате огромен риск... И може би се досещате защо почти всички хора, които искат да изтеглят кредит, търсят заеми без поръчител.


Предлагат ли се кредити без поръчтел за по-големи суми?

След като вече разбрахме какво означава „поръчител“ и какви функции изпълнява, нека погледнем дали се предлагат подобни финансови услуги. Отговорът е „да“. Нека да разгледаме и някои от тях:

Кредити от БНП Париба

Банката предлага не само кредити без поръчител на стойност 20 000 лева, но и такива за много по-големи суми, до 80 000 лева! Те се предлагат само срещу лична карта, а лихвата е фиксирана за целия срок на договора. Освен това има и възможност за кандидатстване онлайн.

Потребителски кредит с фиксирана лихва от ОББ

Потребителски кредит с фиксирана лихва от ОББ е друга от малкото възможности за кредит на сума до 20 000 лева без поръчител. Срокът на кредита е от 6 до 60 месеца, а освен това е и без такса за кандидатстванеОбш рейтинг: 4 / 5
Брой рейтинги: 62