Finnes det lån uten kredittsjekk?

Er det mulig å få lån uten å bli kredittsjekket? Hva sier loven og hvordan er praksisen til bankene når det gjelder kredittsjekker? Vi har samlet alt du trenger å vite om hvordan du kan gå frem for å få forbrukslån og andre typer lån uten sikkerhet.

FAQ

Kan jeg få lån uten kredittsjekk?

Det er i praksis svært vanskelig å få lån uten kredittsjekk i Norge, da bankene er pålagt å undersøke betalingsevnen til de som søker lån. Hovedregelen er derfor at det ikke gis lån uten kredittsjekk fra norske banker. Et mulig alternativ for deg som trenger penger kan være å oppsøke en pantelåner.

Når slettes betalingsanmerkninger?

Betalingsanmerkninger skal slettes omgående så snart du har gjort opp gjelden som gjorde at du fikk betalingsanmerkningen. Normalt tar det omtrent to virkedager før den er helt fjernet fra alle registrene. Skjer ikke dette bør du kontakte långiveren din.

Kan jeg låne penger i Sverige uten kredittsjekk?

Det har vært rapportert at noen nordmenn har fått lån i Sverige uten kredittsjekk, gjerne gjennom såkalte SMS-lån. Dette er likevel noe vi ikke anbefaler, siden du da også har risiko knyttet til vekslingskursen mellom norske og svenske kroner. Det beste er å ordne opp i betalingsproblemene dine i Norge først, før du eventuelt tar opp et nytt forbrukslån i Norge.

Kan jeg få kredittkort uten kredittsjekk?

Nei, i Norge kan du ikke få kredittkort uten kredittsjekk av deg. Dette er for å beskytte både banken som tar risiko ved å låne ut penger, og for å beskytte deg som kunde fra at du låner mer penger enn du har mulighet til å betale tilbake.

Er det lov med lån uten kredittsjekk i Norge?

Generelt er det slik at det ved lånesøknader i Norge alltid skal foretas en kredittsjekk av søkeren. Dette er slått fast i Finansavtalelovens paragraf 46b som sier at långiver, altså banken eller finansinstitusjonen, ikke har lov til å gi lån uten å ha kontrollert forbrukerens kredittverdighet.

Riktignok sier loven bare at det skal skje «på grunnlag av fyllestgjørende opplysninger innhentet fra forbruker og om nødvendig fra relevant database», men i praksis betyr dette at det vil bli foretatt en kredittsjekk når du søker lån, uavhengig av hvor stort lånet er.

Bakgrunnen for dette er todelt. For det første er det ment som en beskyttelse mot at forbrukeren skal ta opp for mye gjeld. Men det er også for å sikre långiver. Finansavtaleloven sier nemlig også at lånet kan bli redusert dersom ikke utlåneren har foretatt de riktige kontrollene og fulgt sin pålagte plikt til å advare kunden mot å ta opp lån.

I Norge er det altså slik at banken eller utlåneren har plikt til å advare deg mot å ta opp lån, dersom de mener at du ikke har økonomi til å håndtere lånet. Paragraf 47 om frarådingsplikt sier at långiveren skriftlig må bekrefte at låntaker er advart mot å ta opp lånet, dersom långiver har gitt slik informasjon. Dersom långiver ikke har gitt advarsel, risikerer de faktisk at kunden slipper å tilbakebetale lånet.

Det er med andre ord veldig strenge regler for utlån av penger i Norge. Noen ganger kan kanskje reguleringene virke i overkant firkantet og strenge, men bakgrunnen er altså en beskyttelse av deg som låntaker.

Norge har fremdeles ikke et fullverdig sentralisert gjeldsregister, selv om dette nå er på trappene til å bli innført. Det betyr at banken du søker lån hos ikke nødvendigvis vet om du også har lån i andre banker.

Når du søker lån blir du bedt om å oppgi hvor mye du har i inntekt og gjeld. Men den eneste måten banken kan vite om du har oppgitt korrekte opplysninger, er gjennom en kredittsjekk. Det er derfor svært vanskelig å få lån med betalingsanmerkning i Norge.


Betalingsanmerkninger straffer seg

Ved en kredittsjekk får banken først og fremst opplysninger fra likningen din de siste tre årene. Der vises det også hvor stor totalgjelden din er og hva du har betalt i gjeldsrenter, i tillegg til informasjon om inntekt.

Totalgjeld er et viktig stikkord her. Det er fort å glemme at du har brukt litt av kredittgrensen på kredittkortet eller at også studielån regnes med i gjeldsbyrden.

Det viktigste kredittsjekken viser er likevel om du er registrert med betalingsanmerkninger. Dette vil dessverre gjøre det svært vanskelig for deg å få lån. For utlånere er betalingsanmerkninger et rødt faresignal om en person som ikke alltid betaler for seg.

Betalingsanmerkninger får du dersom du har en ubetalt regning som har ligget lenge. Det er først etter at kreditoren har tatt rettslige skritt at det kan registreres en betalingsanmerkning. Det betyr i praksis at kreditor eller inkassoselskapet har sendt saken til Forliksrådet.

Ifølge Finansportalen skal det gå minst en måned etter at det er tatt rettslige skritt, før det kan registreres en betalingsanmerkning. Det betyr med andre ord at det går lang tid fra regningen forfaller til det registreres en betalingsanmerkning. Anmerkningen skal automatisk fjernes når du har foretatt innbetaling av hele det utestående beløpet, og normalt skjer dette i løpet av et par virkedager.

Betalingsanmerkning betyr at du registreres hos et kredittopplysningsforetak. Søker du om lån eller et løpende abonnement, som for eksempel mobilabonnement, vil kredittsjekken vise at du har en anmerkning. Da vil ingen banker normalt gi deg lån. Du kan også få problemer med å tegne forsikring eller mobilabonnement.

Det finnes spesielle banker som kan refinansiere gjelden din dersom du har betalingsanmerkninger. Disse kan hjelpe deg med å rydde opp i økonomien, men de tar seg gjerne svært godt betalt i form av høye renter. For å få hjelp av disse bankene, må du også kunne stille sikkerhet i fast eiendom.

Derfor er det å unngå betalingsanmerkninger det absolutt viktigste du kan gjøre for kredittverdigheten din. En anmerkning er nok til å ødelegge den i lang tid fremover.


Hva med forbrukslån?

De fleste som søker etter lån uten kredittsjekk er som regel egentlig på jakt etter et lån uten sikkerhet. Og for mange er det kanskje akkurat det de tenker på, men de blander begrepene. Det er forståelig. Bank og finans opererer med en masse ord og uttrykk som kan være litt vanskelig å skille fra hverandre.

Et lån uten sikkerhet, eller et forbrukslån, betyr kort og godt at du låner penger, uten at banken får noe i pant. De fleste som kjøper seg en bolig har stilt nettopp boligen som sikkerhet for lånet. Det betyr egentlig at det er banken som eier boligen din og at du kjøper en liten del av den hver gang du betaler ned på lånet.

Først når hele lånet er nedbetalt, er boligen din. For banken er fordelen med dette at de kan tvangsselge boligen din dersom du ikke overholder forpliktelsene dine. Det samme gjelder for eksempel ved billån.

Men med forbrukslån er det annerledes. Her er det jo ingen eiendeler som banken kan ta pant i. Forbrukslån gis uten sikkerhet, og hva du bruker pengene til er opp til deg. Måten banken sikrer seg på er ved å ta vesentlig høyere rente på et forbrukslån enn på et boliglån. Det er altså mye dyrere å låne penger i form av et forbrukslån enn et boliglån. Årsaken er at banken vet at de kan selge boligen din dersom du slutter å betale ned lånet.

Med forbrukslån er det ikke noe å selge. Riktignok kan banken også da kreve utpanting og tvangssalg av eiendeler, men det er en mye mer komplisert prosess for banken.

Hvis du har behov for å ta opp forbrukslån bør du bruke litt tid på å finne den laveste renten, gjerne ved hjelp av en sammenligningstjeneste som den vi hos Finaton har. Tenk også på at dagens rentenivå er kunstig lavt og det er ventet å stige. Det betyr at lånet blir mye dyrere å tilbakebetale.


Medlåner eller kausjonist

Men et forbrukslån eller lån uten sikkerhet er altså ikke det samme som lån uten kredittsjekk. Den sjekken må du gjennom uansett. Dersom du vet at du har en betalingsanmerkning er eneste mulighet for å få lån at du får hjelp. Det kan skje gjennom en medlåner eller en kausjonist.

En medlåner betyr at det er to personer som låner sammen. Det er svært vanlig når ektepar eller samboere inngår låneavtaler til kjøp av bolig eller bil. Medlåner betyr at begges inntekts- og gjeldsforhold legges til grunn for låneopptaket og at begge står solidarisk ansvarlig for at lånets forpliktelser følges. Dersom en av låntakerne har en betalingsanmerkning, så kan den andres plettfrie kredittvurdering veie opp.

Den andre måten er å benytte kausjonist. Det betyr at en person stiller sine eiendeler som sikkerhet for lånet. Eksempelvis kan det være foreldre som stiller sin bolig som garanti når barna får boliglån. Men det kan også benyttes ved forbrukslån. Den som er kausjonist er garantisten for at lånet blir betalt som det skal.

Dersom den opprinnelige låntakeren ikke betaler for seg, så kan banken gå etter kausjonistens eiendeler. Derfor er det svært viktig at den som er kausjonist har full tillit til at lånet blir behandlet på riktig måte, og at kausjonisten har full innsikt i låntakerens økonomi. Det å være kausjonist for noen kan utgjøre en risiko og du bør derfor ikke gjøre det uten å føle deg helt trygg på personen som skal låne penger.


Lån med sikkerhet i bolig

Dersom du allerede har et boliglån, er det kanskje mulig å gjøre en opplåning på dette lånet. Det betyr at du øker størrelsen på boliglånet og får utbetalt økningen. Et boliglån er gjerne gitt etter en prosent av boligens verdi, for eksempel 70 prosent. Siden banken føler seg rimelig trygg på at boligprisene vil stige på sikt, er den ofte villig til å øke lånerammen din til for eksempel 75 prosent.

Da blir selvsagt lånet ditt høyere enn det var før og du må betale tilbake mer hver måned. Men det kan bli betydelig rimeligere enn å ta et separat forbrukslån. Ved å låne på boligen får du nemlig beholde den gunstige boliglånsrenta, eventuelt med bare en liten økning i rentesatsen. De fleste boliglånsbanker er svært villige til å gi opplåning på bolig, siden det sikrer kundeforholdet i lenger tid.


4 tips om lån uten kredittsjekk

  • Generelt gis det ikke lån til personer i Norge uten at det foretas en kredittsjekk
  • Noen utenlandske banker, for eksempel i Sverige, kan gi lån uten kredittsjekk
  • Husk at betalingsanmerkningen din slettes med en gang du har gjort opp den gamle gjelden
  • Søk om lån med sikkerhet fra spesialiserte banker


Total vurdering: 4 / 5
Antall karakterer: 65

Relaterte kategorier

Finnes det lån på dagen?

Hva er ikke bedre enn å søke og få innvilget et lån på dagen når du trenger det som mest? Dette kan selvsagt virke som en drøm for mange, men dessverre er det ikke alltid mulig. Vi vil her vise deg hva situasjonen er i Norge i 2019, og om det finnes noen banker som gir lån på dagen.

SMS-lån

Har det dukket opp en uforutsett utgift som har gitt deg behov for å låne penger raskt? I så fall har du kommet til rett sted. Her vil vi forklare hva SMS-lån er, om de i det hele tatt finnes i Norge og hvordan du bør gå frem om du trenger lån.

Finnes det lån på minuttet?

Har du havnet i en situasjon som gjør at du trenger penger lynraskt? Vi forstår godt at det kan være en vanskelig situasjon å være i! Noen tror de kan løse problemet ved å ta opp et lån på minuttet, men finnes dette i det hele tatt i Norge? Her på denne siden vil vi gi deg svaret på det og flere andre spørsmål.

Mikrolån

De senere årene har det dukket opp en rekke tjenester som tilbyr rask tilgang til små lånebeløp. Lånene er lette og få, men kan noen ganger også være dyre å betale tilbake.

Finnes det lån på timen?

Har du behov for penger raskt, og kunne tenke deg å få et lån på timen? Så raske lån er helt klart ikke vanlige, men mange lurer på om de overhodet finnes. Fortvil ikke! På denne siden har vi samlet alt du trenger å vite om hvorvidt det finnes lån på timen eller ikke.