Finnes lån med betalingsanmerkning?

Å få lån når man har en betalingsanmerkning er en velkjent utfordring for mange nordmenn. Det er ikke til å stikke under en stol at bankene ofte er svært tilbakeholdne med å gi denne typen lån, og nye reguleringer fra myndighetene har gjort dette stadig vanskeligere. På denne siden forteller vi deg hvordan praksisen i Norge er i 2019.

FAQ

Kan jeg få lån selv om jeg har betalingsanmerkning?

Om du kan få lån med betalingsanmerkning kommer egentlig an på situasjonen. Noen banker har spesialisert seg på å låne ut penger til personer med en anstrengt økonomi. Du kan også høre med din faste bankforbindelse om det er mulig å låne penger av dem, da eventuelt med sikkerhet i bolig. Normalt vil alle banker i Norge kreve at du ikke har betalingsanmerkninger for å gi deg lån.

Kan jeg få lån med betalingsanmerkning uten sikkerhet?

I praksis er dette umulig slik reglene er i Norge i dag. Sikkerhet, i form av en bolig eller andre aktiva, er bankens garanti for å kunne låne deg penger. Noen kan kanskje klare å ta opp usikrede lån i utlandet, som for eksempel SMS-lån i Sverige, men dette er noe vi generelt sett ikke anbefaler.

Hva kreves for å få lån med betalingsanmerkning?

Generelt så gis det ikke lån med betalingsanmerkning i Norge. Hvis du allikevel mener du kan søke bør du ha noe å stille som sikkerhet. Det kan for eksempel være en bolig eller en kausjonist. I tillegg kreves det at du har en stabil og sikker inntekt over tid. Hvis du i tillegg viser at du er i ferd med å få økonomien din under kontroll, så kan det hende banken vil gi deg lån selv om du har betalingsanmerkning.

Er det dyrt å låne med betalingsanmerkning?

For å få et lån med betalingsanmerkning må du vanligvis regne med at banken vil kreve en høyere rente enn for personer som ikke har betalingsanmerkning. Nøyaktig hvor høy renten er vil naturligvis variere fra bank til bank, men du kan enkelt undersøke hva andre tilbydere av vanlige forbrukslån har her på Finaton.

Mange nordmenn har betalingsanmerkning

Selv om velstandsveksten i Norge har vært enorm de senere tiårene, så er den samlede gjeldsbyrden rekordhøy. Det har også ført til at antall betalingsanmerkninger har skutt i været.

Ifølge tall som Aftenposten har hentet inn var det ved utgangen av 2017 nesten 270 000 nordmenn som var registrert med en eller flere betalingsanmerkninger. Det betyr at hver 18. nordmann nå har en betalingsanmerkning. Videre forteller avisen at vi samlet har over 45 milliarder kroner i inkassogjeld. Det er altså dette som er årsaken til at banker er så restriktive med å gi lån til personer med betalingsanmerkninger.

Tallene viser at du slett ikke er alene dersom du har fått en betalingsanmerkning for en regning som har blitt liggende litt for lenge. Men ikke desto mindre er det utfordrende. Betalingsanmerkninger gjør at du får problemer med å tegne forsikringer, telefonabonnement, leie leiligheter og ikke minst låne penger.


Ikke garantert lån med betalingsanmerkning

Betalingsanmerkninger har tradisjonelt vært det første bankene går etter når de vurderer en lånesøknad. Med en betalingsanmerkning gis det automatisk avslag hos mange utlånere. Det skyldes at anmerkningen kan anses som et bevis på at du er en dårlig betaler, og utlåneren er dermed redd han ikke vil få igjen pengene sine.

Selvsagt behøver det ikke være sånn. Det kan være mange grunner til at du har fått en betalingsanmerkning. Og med det store antallet nordmenn som står oppført med en anmerkning, så er det klart at det er også mange som oppsøker bankene for å få lån. Dette er imidlertid svært vanskelig slik reglene er i Norge i dag.

Om noen banker gir lån med betalingsanmerkning så har de gjerne spesialisert seg på å hjelpe personer med vanskelig økonomi. Som regel vil disse bankene kreve en høyere rente på lånene sine og de vil kreve at det stilles større sikkerhet. For eksempel vil banken forlange at du eier en bolig som de kan bruke som sikkerhet og de vil kreve at du har en fast og stabil inntekt.

Med andre ord er det ikke lett å få selv et lite lån med betalingsanmerkning. Og lån med betalingsanmerkning uten sikkerhet er tilnærmet umulig. Skal du få til det må du forsøke å henvende deg til din faste bankforbindelse og forklare situasjonen i detalj. Siden de fleste lån i dag tas opp elektronisk, så kan ikke maskinene forstå at din betalingsanmerkning ikke betyr at du generelt er en dårlig betaler.

Det som derimot kan være mulig er å forklare en kundebehandler du kjenner godt hvorfor du har havnet i den situasjonen du har og at du jobber med å rette opp økonomien. De fleste utlånere og banker ønsker å ha et langvarig og trygt forhold til sine kunder. Derfor vil de også strekke seg langt for å få det til.


Kan man få lån med betalingsanmerkning?

Som nevnt så er det svært vanskelig å få lån med betalingsanmerkning i Norge. Hvis du allikevel absolutt vil prøve deg er det beste å ta kontakt med din faste bankforbindelse eller henvende deg til en av bankene som har spesialisert seg på å låne ut penger nettopp til personer med betalingsproblemer.

Har du betalingsanmerkninger og er på jakt etter et lån uten sikkerhet, så kan du i praksis slutte å lete. Ingen får lån med betalingsanmerkning uten pant i Norge. Det er rett og slett for risikabelt for utlåneren.

Likevel så søker noen nordmenn på såkalte SMS-lån uten sikkerhet i Sverige og andre land. Dette kan være mulig siden de utenlandske bankene sannsynligvis ikke kan gjøre kredittsjekker på deg i Norge. Likevel så må dette betegnes som risikabelt, og det er ikke noe vi anbefaler å gjøre.

Er du ute etter et lån uten sikkerhet er det beste derfor å håndtere den gjelden du har først ved å betale den ned eller på annet vis komme til enighet med kreditoren din. Når det er gjort, vil betalingsanmerkningen automatisk slettes etter bare et par virkedager, og du kan igjen ta opp nye usikrede forbrukslån hvis du skulle ha behov for det.


Tips om betalingsanmerkninger

  • Betalingsanmerkningen slettes straks forholdet er gjort opp for
  • Du kan søke lån med en kausjonist eller medlåner
  • Let etter banker som spesialiserer seg på personer med betalingsvansker
  • Søk om et lån med sikkerhet i bolig eller annen eiendel


Total vurdering: 4 / 5
Antall karakterer: 62

Relaterte kategorier

Finnes det lån uten kredittsjekk?

Er det mulig å få lån uten å bli kredittsjekket? Hva sier loven og hvordan er praksisen til bankene når det gjelder kredittsjekker? Vi har samlet alt du trenger å vite om hvordan du kan gå frem for å få forbrukslån og andre typer lån uten sikkerhet.