Hva er studielån og hvor mye kan man få i studielån?

Alle vet at det å være student innebærer lav inntekt samtidig som man ofte har store og kanskje uforutsette utgifter. Et studielån er derfor noe de aller fleste studenter i Norge ser seg nødt til å ta opp. I tabellen nedenfor kan du sammenligne og søke studielån i Norge. Disse lånene er private lån som tilbys enten i tillegg til, eller istedenfor, studielån og stipend du eventuelt får fra Lånekassen.

Lånebeløp 2000 - 20000 kr
Nedbetalingstid 30 dager - 12 måneder
Nom. rente 24 - 94 %

Priseksempel: Lån 10000 kr i 360 dager. Etableringsgebyr 350 kr, fakturagebyr 180 kr (12 x 15 kr), rentekostnader 3523 kr, effektiv rente 96 %, beløp å tilbakebetale 14053 kr.

Lånebeløp 5000 - 500000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 15 år
Nom. rente 5,99 - 26,9 %

Eksempel fra Arcadiafinans.no: Nom. rente 13,35%, eff. rente 15,39%, 100 000 kr o/7 år, kostnad 58 725 kr, totalt 158 725 kr. Individuell nom. rente 5,99–26,9 %. Eff. rente 6,29–31,3 % (170 000 kr o/10 år).

Lånebeløp 5000 - 600000 kr
Nedbetalingstid 30 dager - 5 år
Nom. rente 7,99 - 19,99 %

Eks: Effektiv rente 16,5%, 100.000 o/2 år, etabl. geb. 950, kostnad 16.682. Totalt: 116.682. Løpetid 1-5 år. Maks. effektiv rente 37,62%.

Lånebeløp 10000 - 350000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 15 år
Nom. rente 7,9 - 17,9 %

Effektiv rente 15,7 %, lånebeløp kr 125 000 over 2 år. Kostnad kr 19 379. Totalt kr 144 379

Lånebeløp 10000 - 500000 kr
Nedbetalingstid 3 måneder - 5 år
Nom. rente 7,9 - 24,9 %

Eff. 16,90 %, 65 000 o/5 år, Etabl.geb 640, Kost. 29 333, Tot 94 333

Lånebeløp 5000 - 500000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 15 år
Nom. rente 7,99 - 19,99 %

Låneeksempel: Effektiv rente 15,29%, 65 000 kr, o/5 år, kostnad: 26 739 kr, totalt: 91 739 kr.

KLP
Lånebeløp 100000 - 3000000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 30 år
Nom. rente 2,40 - 3,25 %

Boligens verdi 3 000 000, Min egenkapital 750 000, Jeg trenger å låne 2 250 000, 2,40 % nominell rente, 2,46 % effektiv rente, Totalpris 3 004 781 kr

FAQ

Hvor mye får man i studielån hver måned?

Hvis du tar opp studielån i Statens lånekasse kan du få inntil 108 250 kroner i året i lån og stipend for studier i Norge. Normalt fordeles dette beløpet slik at man får rundt 21 000 kroner i januar og august, og rundt 8 000 kroner de andre månedene. Per 2019 så utbetales det ikke studielån fra Lånekassen i juni og juli, men disse reglene er i ferd med å endres. Ønsker du studielån for å dekke utgifter også om sommeren kan du eventuelt ta opp et privat lån.

Hvor mange år kan man få studielån?

Fra Lånekassen kan du få studielån i maksimalt åtte år. Eventuell støtte du har mottatt til videregående skole regnes ikke med blant disse åtte årene. Maksimalgrensen på åtte år gjelder uavhengig av om du er forsinket i utdannelsen din eller om utdannelsen din varer lenger enn åtte år. Et alternativ for de som har nådd denne maksgrensen er å ta opp et privat studielån. Disse kan man normalt ha så lenge man ønsker.

Kan jeg få slettet studielån?

Ja, i noen tilfeller kan du få slettet gjeld som følge av studielån hos Statens lånekasse. Det finnes en rekke ulike særordninger som har betydning for om du vil kunne få slettet gjelden. Eksempler på noen av disse er om du er bosatt i Nord-Troms eller Finnmark, er ufør, jobber som lege i utvalgte kommuner, eller har varige betalingsproblemer. Mer utfyllende informasjon om dette finnes på Lånekassens nettsider.

Når får man utbetaling av studielån?

Utbetaling av studielån fra Lånekassen skjer den 15. hver måned, unntatt i juni og juli hvor det ikke er noen utbetaling. De største utbetalingene kommer ved begynnelsen av hvert semester; 15. august og 15. januar.

Når må jeg betale ned studielån?

Nedbetaling av studielån begynner normalt etter at du er ferdig med å studere, eller når du ikke lenger kvalifiserer til å motta støtte fra Lånekassen. I henhold til Lånekassens rutiner tar det rundt syv måneder fra du får siste utbetaling til du må begynne å betale ned på studielånet.

Hvorfor studielån?

På tross av at nesten alle studenter har lån hos Lånekassen så viser det seg at det dette ikke alltid er nok til å dekke de løpende utgiftene man har som student. På denne siden vil vi derfor vise deg hvordan du kan skaffe deg ekstra studielån enten som et supplement til Lånekassen eller for deg som av ulike grunner ikke mottar støtte fra Statens lånekasse.


Hva er studielån?

Et studielån er en type lån som er forbeholdt studenter. Normalt har studielån lavere renter, og mer fleksible ordninger for nedbetaling enn andre lån. I tillegg stilles det ikke krav om at du har inntekt for å få studielån.

Tanken med studielån er rett og slett at studenter trenger noe penger å leve av mens de studerer og derfor har liten eller ingen inntekt fra jobb. I Norge får de aller fleste studenter både lån og noe stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning, populært kalt Lånekassen.

Lån og stipend fra Lånekassen kan gis til norske statsborgere for studier både i Norge og i utlandet. I noen tilfeller kan også utlendinger som studerer i Norge ha rett til støtte fra Lånekassen, men da stilles det egne krav til dokumentasjon. Mer informasjon om alt dette finnes på Lånekassen sine egne nettsider.

På tross av den gode ordningen med studielån som vi har i Norge er det stadig flere studenter som finner ut at det de får fra Lånekassen ikke strekker til for å dekke utgiftene de har i hverdagen sin. I tillegg er det mange som av ulike grunner ikke får noe støtte fra Lånekassen. Gjelder dette deg så har du kommet til rett sted. Vi vil her vise deg hvordan du går frem for å få ekstra studielån i tillegg til, eller istedenfor, det man ellers får fra Lånekassen.

Studielån skiller seg fra andre lån ved at de:

  • Har lave renter
  • Lån fra Statens lånekasse er rentefrie i studietiden
  • Gis uten sikkerhet
  • Har fleksible ordninger for nedbetaling

Hvordan få best rente på studielån?

I Norge har renten på bankenes utlån helt siden slutten på 80-tallet vist én klar trend, og det er nedover. Mens et typisk boliglån i 1988 hadde rente på nesten 16,5%, var dette i 2018 redusert til bare 2,5%, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det har med andre ord blitt dramatisk billigere for forbrukere å låne penger i Norge. Og det gledelige er at dette ikke bare gjelder boliglån, men også alle andre typer lån, som billån, forbrukslån og selvsagt også studielån. I mange tilfeller er rentene så lave at det vil lønne seg for studenter å ta opp studielån – selv om man ikke trenger pengene!

For å få best rente på studielån i dag er det første du bør gjøre å se på tabellen på denne siden som gir deg oversikt over alle de beste private studielånene i Norge. Her kan du enkelt finne og søke på studielånet som gir best rente for akkurat din situasjon.


Hvor mye får man i studielån?

Hvor mye man kan få i studielån varierer med din egen økonomiske situasjon, blant annet hvor høy inntekt du har og om du har noen betalingsanmerkninger. Siden det som regel er unge mennesker uten betalingsanmerkninger som søker studielån så vil i praksis de aller fleste få innvilget maksimalt med studielån.

I henhold til Lånekassens regler kan man få inntil 108 250 kroner i basisstøtte til høyere utdanning i Norge for skoleåret 2018–2019. Denne støtten utbetales som et lån, hvorav 40% kan bli omgjort til stipend ved fullført og bestått utdanning.

For høyere utdanning i utlandet kan man få maksimalt 420 596 kroner fra Lånekassen for skoleåret 2018-2019. Dette beløpet er satt sammen av en rekke ulike stønader og lån, og vil avhenge av hvor og hva man studerer. Det er viktig å merke seg at dette er det maksimale som er mulig å få, og at ikke alle som studerer i utlandet nødvendigvis oppfyller kriteriene for å få hele dette beløpet.

Når det gjelder private studielån så er det långiverens egne retningslinjer som gjelder. Dette vil derfor variere fra bank til bank, og fra låntager til låntager.


Studielån i Finnmark

Er du bosatt i Finnmark eller i Nord-Troms, eller vurderer å flytte dit, kan du faktisk få slettet opp til 10% – eller maksimalt 25 000 kroner – av studielånet ditt fra Lånekassen hvert år. Over tid vil dette med andre ord kunne føre til at du sparer svært mye penger.

Kravene for å få innvilget sletting av studielån er at man har bodd og arbeidet minimum 12 måneder i Finnmark fylke eller i kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen eller Storfjord i Nord-Troms.

Ordningen med sletting av studielån i Finnmark ble innført fordi norske myndigheter ønsket at flere nordmenn skulle bosette seg i denne delen av landet. Det er nå snart 20 år siden ordningen ble innført, men det er uklart hvor god effekt ordningen har hatt.

På tross av de uklare resultatene av ordningen er nordlendingene selv naturligvis godt fornøyd. Dette ble blant annet illustrert ved Wencke Elveslett, personalsjef i Finnmark fylkeskommune, som selv uttalte til E24.no at «Jeg vil påstå at dette er Norges beste privatøkonomiske ordning.»


4 tips for å få mest ut av studielånet

  • Vurder å flytte til Finnmark eller Nord-Troms etter at du er ferdigutdannet. Da kan du få slettet 10% av studielånet hos Lånekassen for hvert år du bor og jobber der.
  • Ta opp maksimalt med studielån fra Lånekassen, og invester heller pengene du ikke trenger
  • Husk at studielånet skal betales tilbake - sløsing vil aldri lønne seg
  • Vurder å ta opp et privat studielån hvis du har behov for mer enn det du får av Lånekassen


Total vurdering: 4 / 5
Antall karakterer: 64

Relaterte produkter

Lånebeløp 10000 - 500000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 5 år
Nom. rente 7,9 - 19,9 %
Lånebeløp 5000 - 500000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 15 år
Nom. rente 5,99 - 26,9 %
Lånebeløp 5000 - 500000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 15 år
Nom. rente 7,99 - 19,99 %

Anbefalte produkter
Instabank
Lånebeløp 5000 - 500000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 15 år
Nom. rente 7,99 - 19,99 %
Arcadia Finans
Lånebeløp 5000 - 500000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 15 år
Nom. rente 5,99 - 26,9 %
Monobank
Lånebeløp 10000 - 500000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 5 år
Nom. rente 7,9 - 19,9 %
Santander
Lånebeløp 10000 - 350000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 15 år
Nom. rente 7,9 - 17,9 %