Bedriftslån

Et bedriftslån er ganske enkelt et vanlig lån som tas opp av en bedrift istedenfor en privatperson. Du må med andre ord enten være ansatt i en bedrift eller eie en bedrift for å kunne ta opp et vanlig bedriftslån. Som oftest kreves det også sikkerhet, men det finnes unntak.

Lånebeløp 5000 - 600000 kr
Nedbetalingstid 30 dager - 5 år
Nom. rente 7,99 - 19,99 %

Eks: Effektiv rente 16,5%, 100.000 o/2 år, etabl. geb. 950, kostnad 16.682. Totalt: 116.682. Løpetid 1-5 år. Maks. effektiv rente 37,62%.

Lånebeløp 10000 - 350000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 15 år
Nom. rente 7,9 - 17,9 %

Effektiv rente 15,7 %, lånebeløp kr 125 000 over 2 år. Kostnad kr 19 379. Totalt kr 144 379

Lånebeløp 10000 - 500000 kr
Nedbetalingstid 3 måneder - 5 år
Nom. rente 7,9 - 24,9 %

Eff. 16,90 %, 65 000 o/5 år, Etabl.geb 640, Kost. 29 333, Tot 94 333

Lånebeløp 10000 - 250000 kr
Nedbetalingstid 30 dager - 5 år
Nom. rente 3,3 - 9,9 %

Beregning av effektiv rente er gjort ved en nominell rente på 9,90 % p.a. Eff.rente 13,30 %, 65.000,- o/5 år, etabl.geb. kr 1 000,00 Totalt: kr 87 840,00

Lånebeløp 5000 - 500000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 15 år
Nom. rente 7,99 - 19,99 %

Låneeksempel: Effektiv rente 15,29%, 65 000 kr, o/5 år, kostnad: 26 739 kr, totalt: 91 739 kr.

Lånebeløp 10000 - 500000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 5 år
Nom. rente 7,9 - 19,9 %

Priseksempel: 225 000,- over 9 år med eff. rente på 14,17 %, kostnader 162 347,- Totalt 387 347,- Nedbetalingstid nytt lån: 1-5 år. Nedbetalingstid ved refinansiering: opptil 15 år. Maks. effektiv rente 43,38 %.

Lånebeløp 10000 - 500000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 5 år
Nom. rente 7,5 - 21,4 %

Eksempel: 160 000 kr o/5 år, nom. rente 10,9%/ eff. rente 12,42%, etabl.gebyr 950 kr, mnd gebyr 50 kr, kostnad 53 986, totalt 213 986.

DNB
Lånebeløp 10000 - 250000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 5 år
Nom. rente 12 - 12 %

Eksempel: Nominell rente 12,00 %, effektiv rente 14,17 %, 70 000 kroner o/ 5 år. Totalt 95 638 kroner.

Hva er bedriftslån?

Det finnes en lang rekke tilbydere av bedriftslån i Norge. Faktisk er det slik at de aller fleste norske banker tilbyr en eller annen form for lån til sine bedriftskunder, inkludert grundere med helt nystartede bedrifter.

Generelt kan vi si at alle bankkunder deles opp i bedriftskunder og privatkunder. Privatkunder er den kundegruppen de fleste lån og spareprodukter vi hører om til vanlig er myntet på, som for eksempel billån, boliglån, og lignende. Men i tillegg finnes det altså også et stort og dynamisk bankmarked for bedrifter.

Med “bedrift” så mener vi både aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA), enkeltpersonforetak (ENK) og alle andre organisasjonsformer som er vanlige å benytte for kommersielle virksomheter.


Hva slags bedriftslån finnes?

Grovt sett finnes det to kategorier av både bedriftslån og lån til privatpersoner:

Som oftest vil alle bedrifter som har mulighet til det foretrekke å ta opp lån med sikkerhet, for eksempel ved å bruke selskapets egenkapital, eiendommer, maskiner, eller lignende som sikkerhet. Disse lånene har naturligvis bedre betingelser og lavere rente enn usikrede lån, og er derfor i de fleste tilfeller å foretrekke.

Allikevel er det slik at ikke alle selskaper har mulighet til å stille eiendeler som sikkerhet for banken. Dette gjelder kanskje spesielt om du har en helt nystartet virksomhet og du har behov for å låne penger for virkelig å komme i gang med virksomheten. I slike tilfeller vil et usikret lån være den eneste muligheten til å få finansiering.

En annen typisk situasjon er om du går med planer om å starte et aksjeselskap, men mangler de 30 000 kronene som loven krever at man må ha i aksjekapital for å kunne registrere selskapet. Det vil da ofte være umulig å ta opp bedriftslån med sikkerhet i bedriftens eiendeler. Bedriften finnes jo foreløpig kun på tegnebrettet og har ingen eiendeler!

I slike tilfeller er forbrukslån ideelle, selv om de som kjent kommer med en noe høyere rente enn andre typer lån. Fordelen er imidlertid at pengene da kan brukes til hva som helst, uten at banken legger seg opp i dette.


Lån fra Innovasjon Norge

En ting som dog kan være verdt å minne om er at du som bedriftseier i Norge også har en rekke andre muligheter som kan prøves ut før du eventuelt tar opp et bedriftslån.

For eksempel har Innovasjon Norge en rekke støtteordninger for nystartede bedrifter, spesielt om du driver med noe som kan karakteriseres som innovativt. Og er du allerede over den aller første etableringsfasen kan du også søke om det som kalles oppstartslån eller innovasjonslån fra denne statlige organisasjonen.

Innovasjon Norge beskriver selv alle de ulike ordningene for oppstartfinansiering på nettsidene sine, men påpeker at for å få støtte er det viktig at forretningsideen din “representerer noe vesentlig nytt i markedet”.


Hva kan bankene tilby bedrifter?

Driver du et etablert firma som du trenger lån til så har de aller fleste banker dedikerte rådgivere og konsulenter som kan bidra med verdifulle innspill til deg. Som oftest er det da en av følgende fem typer lån som er aktuelle:

 • Kassekreditt (fleksibelt rammelån tilknyttet en bedriftskonto)
 • Bankgaranti (brukes for å få kreditt fra tredjeparter)
 • Nedbetalingslån (vanlig lån med sikkerhet)
 • Factoring (banken forskutterer kundebetalinger til deg)
 • Leasing (istedenfor kjøp av f.eks. produksjonsmidler)

Av disse lånene så er det nedbetalingslånet som er det vanlige lånet vi først og fremst tenker på som et bedriftslån. Dette er en type lån som tilbys av nesten alle banker, men som krever at du har noe å stille som sikkerhet.

I tillegg til vanlig nedbetalingslån så er kassekreditt en ganske vanlig løsning for bedrifter. Dette innebærer at bedriften får fri tilgang til en kredittramme som du så kan benytte ettersom behovet melder seg. En vanlig måte å bruke kassekreditt på er for eksempel å betale leverandører med kreditt, for så å betale tilbake kreditten når du får betalt fra kundene dine.


Bedriftslån uten sikkerhet

Dessverre er det med kassekreditt som med de fleste andre typiske bedriftslån at de krever en eller annen form for sikkerhet. Har du ikke noe å stille som sikkerhet er alternativet et usikret forbrukslån som du tar opp privat, eller eventuelt et kredittkortlån for mindre beløp.

Her på Finaton har vi derfor listet opp en rekke usikrede forbrukslån som du kan bruke til å finansiere oppstarten av bedriften din. Dette gjelder altså den aller første fasen fra du begynner å planlegge og til du går i gang med å utvikle et produkt og teste markedet.

Alle lånene uten sikkerhet som vi har vurdert innvilges så lenge du som søker oppfyller noen få minimumskrav. Som oftest ligner disse på hverandre på tvers av alle bankene, og sier vanligvis at du:

 • Må være minst 21 til 25 år (varierer med ulike banker)
 • Må ha en fast inntekt, ofte over 200 000 kr
 • Må ha vært bosatt i Norge siste tre år
 • Ikke kan ha betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker

Oppfyller du disse kravene vil det normalt ikke være noe problem å få innvilget et usikret bedriftslån som du kan bruke til å finansiere oppstarten av bedriften eller enkeltpersonforetaket ditt.


Tips for å få bedriftslån uten sikkerhet

 • Sørg for at du har økonomien i orden og har hatt fast inntekt de siste årene
 • Ikke søk om mer enn du realistisk sett kan få innvilget
 • Sørg for at du har en god plan for tilbakebetaling av lånet


Total vurdering: 4 / 5
Antall karakterer: 62