Nye regler for forbrukslån gir maksimal løpetid på fem år

Ifølge NRK har Finanstilsynet vært frustrert over at enkelte banker ikke har fulgt retningslinjene de har gitt ut til forbrukslånsbransjen. Dette har Finansdepartementet nå bestemt seg for å gjøre noe med ved å føre retningslinjene inn i en egen forskrift. Dette vil ifølge departementet gjøre det langt enklere å håndheve de nye reglene.

Ifølge finansminister Siv Jensen vil de nye reglene som nå innføres for forbrukslån bygge på regler som allerede er innført for boliglån. I en kommentar til NRK i februar i år sa Siv Jensen:

“De retningslinjene som har vært gjeldende frem til nå har ikke gitt tilsynet tilstrekkelig muligheter til å gå etter dem som ikke følger regelverket. Når vi nå fastsetter dette gjennom forskrift, så får Finanstilsynet mer muskler til å gå etter dem som ikke følger reglene.”

Hva sier reglene?

Ifølge den nye forskriften kan banker som tilbyr forbrukslån innvilge en maksimal løpetid på lånet på fem år, med månedlig nedbetaling. Dette står i sterk kontrast fra tidligere, da både 10 og 15 år har vært vanlig løpetid for forbrukslån.

Forbrukslån som tas opp for å refinansiere andre lån, såkalte refinansieringslån, vil allikevel som oftest være tilgjengelig med en maksimal løpetid på 15 år.

På samme måte som for boliglån vil det for forbrukslån også være et krav av om at låntakerens totale gjeld ikke kan overstige fem ganger årlig inntekt. Hvis en låntaker allerede har fem ganger årsinntekten sin i boliggjeld har dermed banken ikke lov til å innvilge forbrukslån.

Til slutt setter de nye reglene også et krav om at alle låntakere må ha evne til å håndtere en renteøkning på fem prosent på sin totale gjeld. Det blir bankens ansvar å påse at kunden har tilstrekkelig inntekt til å takle dette.

Bankene får bruke skjønn

En viktig endring fra det opprinnelige forslaget til forskrift har allikevel kommet inn i de nye reglene. Bankene får nemlig bruke skjønn til å avvike fra reglene for fem prosent av lånene som blir innvilget hvert kvartal.

Dette har vært viktig for bankene fordi det gir dem muligheter til å være langt mer fleksible, spesielt i tilfeller der de har å gjøre med godt kjente kunder med god betalingsevne.

I tillegg til dette er kredittkort med en kredittramme på under 25 000 kroner fritatt fra de nye reglene. Disse smålånene kan dermed i de fleste tilfeller innvilges med færre krav til inntekt og dokumentasjon enn ordinære forbrukslån.

Innen midten av mai 2019 må alle banker som tilbyr forbrukslån tilpasse seg de nye reglene, eller risikere å få Finanstilsynet etter seg.

Fakta om ny forskrift til utlånspraksis for forbrukslån

  • Maksimal løpetid for forbrukslån på fem år
  • Maksimal total gjeld på fem ganger årlig inntekt
  • Låntaker må kunne håndtere en eventuell renteøkning på fem prosent
  • Alle banker må tilpasse seg innen mai 2019