Hva er effektiv rente?

Effektiv rente er et begrep vi hører om og om igjen. Men hva innebærer egentlig dette? Og hva skiller effektiv rente fra nominell rente? Det skal du få svar på her.

Enkelt sagt er det slik at den effektive renten representerer den fulle kostnaden ved et lån. Dette er altså selve renten pluss alle faste kostnader og gebyrer du må betale.

Som du sikkert nå kan ane er det den effektive renten som er den viktigste å vurdere når du skal velge for eksempel et usikret lån å søke på.

Hva skiller effektiv rente fra nominell rente?

Mange blir forvirret av de to begrepene effektiv og nominell rente. Men dette er det ingen grunn til. Det hele er nemlig veldig enkelt!

Når folk kun snakker om “renten” på et lån så er det den nominelle renten de snakker om. Dette er kun den delen av kostnaden ved lånet som banken kaller “rente”, men det representerer altså ikke hele kostnaden ved lånet. Alle gebyrer er nemlig holdt utenfor når vi snakker om den nominelle renten.

Les mer: Hva er nominell rente?

Hvilke gebyrer må jeg betale?

Hvilke gebyrer du må betale for et lån varierer fra en bank til en annen, men det er allikevel en del fellesnevnere som går igjen.

Det aller vanligste gebyret som låntakere må betale er et etableringsgebyr. Dette er et gebyr som betales når du har inngått låneavtalen med banken, og det betales kun én gang. Størrelsen på etableringsgebyret varierer, men er ofte i underkant av 1 000 kroner.

Ved siden av etableringsgebyr så er det også ganske vanlig at banker krever inn et termingebyr som må betales hver termin. Som oftest betyr dette at gebyret må betales hver måned sammen med den månedlige innbetalingen på lånet. Termingebyret er et mindre gebyr som ofte er på mellom 50 og 70 kroner, men det kan også være både høyere og lavere enn det.

I tillegg til disse to gebyrene krever noen banker gebyrer som årsgebyr og behandlingsgebyr, men dette er mindre vanlig.

Uansett hvilke gebyrer banken din tar så er den effektive renten altså summen av den nominelle renten og alle gebyrer.

Finn laveste effektive rente

I Norge har alle banker og finansinstitusjoner som tilbyr lån plikt til å opplyse om den effektive renten. Og det er nettopp dette tallet du bør ta utgangspunkt i når du sammenligner lån, enten det er boliglån, billån, forbrukslån eller andre typer lån.

Noen banker prøver å fremstå som bedre eller billigere enn det de egentlig er ved å gjøre den nominelle renten lavere enn konkurrentene, og i stedet ta igjen det tapte i form av høyere gebyrer. Men som kunde er du da like langt, siden både renter og gebyrer uansett må betales av deg.

Heldigvis gir den effektive renten et mer riktig bilde av hva du faktisk må betale. Og det at alle banker må opplyse om den effektive renten gjør det også langt enklere for deg som er på jakt etter lån, noe som selvsagt er en god ting.

Som du nå har forstått er det altså den laveste effektive renten du bør se etter når du skal søke lån.