Hva er nominell rente?

Nominell rente er et begrep som ofte brukes når man skal søke om lån. Men hva betyr egentlig dette? Og hva er forskjellen på nominell rente og effektiv rente? Det skal vi forklare her på denne siden.

Kort fortalt så er nominell rente den renten banken tar for å gi et lån. Når banken eller andre bare snakker om “renten” så er det altså den nominelle renten de sikter til.

Men hvorfor har vi da et begrep som kalles nominell rente og et annet som kalles effektiv rente?

Forskjellen på effektiv og nominell rente

Grunnen til at vi skiller mellom de to begrepene effektiv og nominell rente er fordi den nominelle renten ikke gir det hele og fulle bilde av hva du faktisk må betale for å låne penger.

Det har seg nemlig slik at nesten alle långivere (banker, finansinstitusjoner, kredittkortselskaper, o.l.) tar seg betalt i form av ulike gebyrer i tillegg til renten på lånet. Eksempler på disse gebyrene er etableringsgebyr, termingebyr og fakturagebyr.

Det er summen av den nominelle renten og alle disse gebyrene som til sammen utgjør den effektive renten.

Hvorfor varierer renten?

Mange spør oss om hvordan det kan ha seg slik at forskjellige personer får tilbud om ulik rente, selv om de søker hos samme bank. Dette kan vi godt forstå at mange lurer på!

For å forstå hvorfor renten varierer så er det viktig å vite hva renten egentlig er, og hva som ligger bak bankenes vurderinger.

I bunn og grunn er penger en vare i samfunnet, og renten er da prisen på denne varen. Det er altså slik at hvis du vil ha tak i penger som du ikke allerede har, så må du betale for dem i form av renter. Dette er dermed på akkurat samme måte som for alle andre ting du vil ha tak i her i livet. Ingenting er gratis, heller ikke penger.

Forskjellen når det gjelder penger er at banken tar en risiko når den låner ut penger til deg. Den kan jo ikke vite 100% sikkert at du vil betale tilbake pengene, og den krever derfor en kompensasjon for å ta denne risikoen. Jo høyere risiko banken synes det er å låne ut penger til deg, jo høyere rente vil den kreve som kompensasjon for den risikoen.

Dette er altså grunnen til at en person kan få tilbud om rente på forbrukslån på for eksempel 5%, mens en annen person får tilbud om rente på 6% på det samme lånet. Jo bedre økonomi en person har, jo tryggere føler nemlig banken seg på at den personen vil være i stand til å betale tilbake lånet som avtalt.

Hvordan få lavest mulig rente?

Når vi vet at bankene har mulighet til å endre på rentebetingelsene ettersom hvem som søker om lån så blir det neste spørsmålet naturligvis hvordan vi kan sørge for å få lavest mulig rente på vårt eget lån.

Først og fremst er det da viktig å presisere at det er den effektive renten du bør forsøke å få lavest mulig. Altfor ofte ser lånekunder seg blinde på den nominelle renten. Men dette blir å lure seg selv, da lån med uvanlig lav nominell rente ofte kommer med høye gebyrer og andre faste kostnader.

Når alt kommer til alt ender du da ofte med å betale mer totalt sett for lånet.

I Norge er alle långivere pliktig til å oppgi hva den effektive rentene på lånene deres er. Du bør derfor sørge for at du sammenligner den effektive renten på lånene med hverandre, og unngår å havne i fella hvor du sammenligner den effektive renten et sted med den nominelle renten et annet sted.

Når du så har funnet et lån som virker interessant så kan du legge inn en søknad der. Husk at alle lånesøknader her på Finaton er 100% uforpliktende. Det er derfor ingenting i veien med å bestemme deg for om du vil takke ja eller nei først når du har fått svar på søknaden.

Siden søknaden uansett er uforpliktende kan det også være en fordel å søke lån hos flere banker samtidig for å sørge for å få et best mulig tilbud. Du kan da vurdere tilbudene i ro og fred, og så velge det som har den laveste renten.

Når du fyller ut søknaden om lån er det i tillegg viktig at din økonomiske situasjon fremstår som god. Dette betyr absolutt ikke at du bør pynte på sannheten, men at du bør passe på at du for eksempel tar med alle inntekter, inkludert ting som leieinntekter, bonuser, og eventuelle bi-inntekter.

Dette kan ofte være med å gi et mer solid inntrykk av økonomien din enn om du bare fører opp grunnlønnen din. Og jo bedre inntrykk banken får av din økonomi, jo lavere rente vil de ofte tilby deg.