KlikkLån

klikklan.no
Annonselenke
Annonselenke Mer informasjon
Lånebeløp 10000 - 40000 kr
Nedbetalingstid 12 måneder - 5 år
Nom. rente 9,48 - 21,60 %
Eff. rente 27.15 %

Rask oversikt

✅ Lånebeløp: 10000 - 40000 kr
✅ Nedbetalingstid: 12 måneder - 5 år
✅ Nom. rente: 9,48 - 21,60 %
✅ Eff. rente: 27.15 %
✅ Minste alder: 25 år
✅ Lån med betalingsanmerkning: Nei


Eksempel: Månedsbeløpet er beregnet på fast årlig nominell rente 9,48% - 21,60%. Effektiv rente 12,90% - 27,15%. Samlet beløp som skal betales tilbake er kr. 33 502 - 43 377. Samlede kredittkostnader er kr. 8 502 - 18 377. Løpetid min. 12 måneder – maks. 60. Maks. effektiv rente 39,9%. Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes.

Om KlikkLån

KlikkLån er en markedsføringsplattform som formidler lån fra Thorn Privat Finans. Dette er altså ikke en bank som tilbyr egne lån, men kun en markedsføringskanal.

Som låneformidler har KlikkLån dermed mye til felles med Fokuslån, som er en annen av Thorn sine markedsføringskanaler.

KlikkLån har ikke noen egen firmaadresse i Norge, men er oppført med samme organisasjonsnummer og kontoradresse som Thorn i Oslo.

Både KlikkLån og Fokuslån kan dermed ikke kalles låneagenter, men er heller å betrakte som Thorns forlengede armer på internett.

Når det gjelder Thorn så er det et velkjent norsk selskap som har vært aktivt til stede i markedet helt siden 1970-tallet. Dette er med andre ord en solid og seriøs utlåner i det norske markedet for usikret kreditt som vi ikke har noen problemer med å anbefale.

Hvilke lån formidler KlikkLån?

Som nevnt tilbyr ikke KlikkLån noen egne lån, men er i stedet en salgs- og markedsføringskanal for Thorn Privat Finans sine lån.

De som allerede kjenner til Thorn vet at denne aktøren skiller seg en del fra de fleste andre norske forbrukslånsbankene. Dette er spesielt tydelig vet at Thorn ikke tilbyr spesielt store lån, men i stedet opererer med en maksimumsgrense som har pleid å ligge rundt 100 000 kr. Når det gjelder lån formidlet gjennom KlikkLån er dog denne grensen lavere, med høyest mulige lånebeløp satt til 40 000 kr.

På tross av de relativt små lånene så er fordelen med å søke lån gjennom aktører som KlikkLån og Thorn at det stilles færre krav til søkeren, blant annet når det gjelder inntekt. For personer med lav eller usikker inntekt kan dermed aktører som KlikkLån være eneste mulighet for å få innvilget forbrukslån.

Helt spesifikt tilbyr Thorn tre typer lån til norske privatkunder:

  • PrivatLån Pluss
  • PauseLån
  • TryggLån 

Av disse er det PrivatLån Pluss som gir anledning til å ta opp det høyeste lånebeløpet, potensielt opp til 100 000 kr, med en nedbetalingstid på maksimalt 5 år (60 måneder).

Alternativt er det mulig å søke på PauseLån, som er et lån med samme betingelser som PrivatLån Pluss, men med den ekstra fordelen at nedbetalingen av lånet kan settes på pause i én måned når du måtte ha behov for det.

For de som ønsker å sikre seg ekstra så er TryggLån kanskje det aller beste lånet. Dette lånet kommer i tillegg med en betalingsforsikring som gjør at du er sikret hvis du av en eller annen grunn skulle miste evnen til å betale de månedlige avdragene dine, for eksempel fordi du mister jobben. I disse tilfellene slår betalingsforsikringen inn og sørger for å dekke innbetalingene for deg.

Priser på lån formidlet av KlikkLån

Siden KlikkLån kun formidler lån fra Thorn er det relativt enkelt å få oversikt over rentene og gebyrene som tas på disse lånene.

KlikkLån opplyser selv på nettsidene sine at man kan låne opptil 40 000 kr til en fast årlig nominell rente på mellom 9,48% og 21,6%, avhengig av hvordan banken vurderer din økonomiske situasjon. Som vanlig er det slik at jo mer robust banken vurderer at din økonomi er, jo lavere rente vil du kunne få på lånet.

Når det gjelder den effektive renten, som er begrepet som brukes på den nominelle renten pluss gebyrene som legges på (vanligvis termingebyr og evt. etableringsgebyr), så sier KlikkLån at den kan variere fra 12,9% til 27,15%.

Et nyttig verktøy for å få mer klarhet i hva de faktiske kostnadene ved et lån blir er også lånekalkulatoren som KlikkLån har utviklet for nettsidene sine.

Lånekalkulatoren er enkel i bruk, og alt du trenger å gjøre er å legge inn ønsket lånebeløp mellom 10 000 og 40 000 kr, samt ønsket nedbetalingstid. Kalkulatoren gir så et omtrentelig estimat på hva du kan vente deg å måtte betale hver måned gjennom lånets løpetid.

Krav for å få lån gjennom KlikkLån

Den store fordelen med en aktør som KlikkLån er at det bare er én enkelt bank å forholde seg til, i dette tilfelle Thorn Privat Finans. Minimumskravene til deg som skal søke lån er dermed enkle å finne ut av, og vil ikke forandre seg utover i prosessen, slik tilfellet kan være hos enkelte andre låneagenter.

Siden KlikkLån er en del av Thorn er det i virkeligheten Thorn sine krav til låntakere som gjelder. På KlikkLån sine hjemmesider er disse kravene opplyst å være:

  • Du må være minst 25 år gammel
  • Du må ha fast inntekt
  • Du må ha vært folkeregistrert som bosatt i Norge i minst 2 år
  • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger

Av disse kravene så er det kanskje alderskravet og inntektskravet som skiller seg ut fra de fleste andre banker vi har vurdert her på Finaton. Spesielt alderskravet på 25 år kan oppleves som strengt når vi vet at flere andre banker og låneagenter lar personer helt ned til 18 år søke lån.

Når det gjelder inntekt derimot så skiller KlikkLån seg ut i positiv retning i og med at det ikke stilles noe konkret krav til størrelsen på inntekten. Det eneste som kreves er at det er en fast inntekt, og så vil banken heller vurdere i hvert enkelt tilfelle om inntekten står i forhold til størrelsen på lånet du har søkt på.

Oppfyller du alle disse kravene er det med andre ord i hvert fall ingenting formelt i veien for å sende inn en søknad til KlikkLån.

Hvordan søke lån gjennom KlikkLån?

Det er ikke noe vanskeligere å søke lån gjennom KlikkLån enn det er gjennom de andre bankene og låneagentene vi har vurdert her på Finaton. Faktisk er det sannsynligvis enklere ettersom KlikkLån og Thorn er kjent for å stille få formelle krav til søkernes økonomi.

For å komme i gang med søknaden må du aller først klikke på knappen merket "Søk lån" på toppen av denne siden. Det tar deg så til KlikkLån sin egen hjemmeside, hvor alt du trenger å gjøre er å legge inn ønsket lånebeløp, nedbetalingstid, ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og fødselsnummer i søknadsskjemaet.

Når alt dette er fylt inn klikker du enkelt og greit på "Søk nå"-knappen. KlikkLån vil da sende opplysningene dine videre til Thorn Privat Finans, som er det selskapet som faktisk vurderer søknaden og eventuelt innvilger lånet. Husk at når denne søknaden er sendt inn så samtykker du også til at Thorn kan gjøre en kredittsjekk av deg. For å få innvilget lån må du kunne bestå denne kredittsjekken.

Som vanlig er søknaden helt uforpliktende i første omgang. Det er først når du har akseptert lånetilbudet du blir presentert at du vil få tilsendt lånedokumentene for signering, og det er dette steget som er bindende. Signering kan enten skje på papir eller elektronisk ved hjelp av BankID.

Etter at de nødvendige dokumentene er signert vil Thorn utbetale pengene til deg i løpet av et par virkedager.

Fakta om KlikkLån

  • Du må være 25 år eller mer for å søke
  • Det er ingen krav til størrelsen på inntekten din
  • Formidler kun lån fra Thorn
Annonselenke Mer informasjon

Rangering

grei nettside hvis du trenger forbrukslån. Disse er fra Thorn da, så jeg vet ikke hvor mye det er å spare egentlig..
Mina
Anmeldt 11. 07. 2019