Osakaslainan yksityiskohdat

Osakaslaina voi olla lisäksi velka, jos yhtiö on myynyt omaisuutta osakkeenomistajalle. Tässä tapauksessa tulee olla myös poikkeavia sopimusehtoja kyseessä, kuten erityisen pitkä maksuaika.

Osakaslaina ei ole korkojen alainen, jos sitä verotetaan pääomatulona. Kun korkoa ei peritä, ei sitä myöskään nähdä peiteltynä

Pääomatulona verotettavasta osakaslainasta ei tarvitse periä korkoa. Tätä perimättä jätettyä korkoa ei katsota verotusmenettelystä annetun lain nojalla peitellyksi osingoksi.Jos lainan ottaja ei nostakaan osakaslainaa, ei sitä voida verottaa pääomatulona, vaikka lainapäätös olisikin tehty. Jos lainan ottaja maksaa takaisin osakaslainan lainanottovuonna, tällöinkään ei voida verottaa sitä pääomatulona.

Yrittäjäosakkaan osakkeiden arvoa ns. oikaistaan, ennen kuin osinkoja jaetaan. Jos osakaslainaa on otettu, se vähennetään yrittäjäosakkaan osakkeiden arvosta. Siitä vähennetään myös osakkaan asunnon arvo (jos se kuuluu yrityksen varallisuuteen). 

Osakaslainan lukeminen pääomatuloksi

Jos lainansaaja tai tämän perheenjäsen omistaa minimissään kymmenen prosenttia yrityksen osakkeista, osakaslaina lasketaan luonnolliselle henkilölle pääomatuloksi, joka on veronalaista. Samoin käy jos lainansaajalla tai perheenjäsenillä on vastaavanlainen osuus osakkaiden äänimääristä.

Laina on tässä tapauksessa lainan ottajan pääomatuloa, siinäkin tapauksessa jos hänellä ei ole omistuksessaan ollenkaan yrityksen osuuksia mutta perheenjäsenten osuus omistuksesta tai äänimääristä on minimissään kymmenen prosenttia. Tämä koskee myös lapsia, vaikka he olisivat alaikäisiä.

Tulonhankkimismenona voidaan vähentää osakaslainan takaisinmaksua pääomatuloista. Takaisinmaksua voidaan ajatella vähennyskelpoiseksi, jos lainan ottaja maksaa lainaa takaisin viimeistään viidentenä vuonna lainan nostamisesta. Velka on kuitenkin olemassa myös lain mukaan tässäkin tapauksessa, jossa lainaa ei ole maksettu takaisin viiden vuoden kuluessa.

Osakaslaina voi olla järkevää siinä tapauksessa, että yrityksellä on varoja, kun taas osakkaalla ei sellaista ole. Jos muuta keinoa ei oikein ole, mutta osakkaalla on tarvetta varoille väliaikaisesti, kannattaa osakaslainaa miettiä. Tällöinkin tulee olla varma siitä, että laina varmasti maksetaan takaisin viidentenä vuonna siitä hetkestä kun laina on otettu.

Lainoista tulee tehdä myös ilmoituksia. Vuosi-ilmoituksen hoitaa osakeyhtiö ja siinä pitää ilmetä rahalainat, joita osakas tai tämän perheenjäsenet on saanut osakeyhtiöltä.  Ilmoittaminen tästä tulee tehdä useimmiten seuraavan vuoden helmikuussa, mutta tämä kannattaa aina tarkistaa. 

Velkakirjaan tehdään myös takaisinmaksusuunnitelma. Siinä tulee lukea maksuaikataulu ja ehdot sekä lainan maksun tosiasiallinen toteutuminen.  Tähän riittää yleensä se, että kirjanpidossa näkyy osakaslaina. 

Pääomalaina osakaslainan sijaan

Pääomalaina on puolestaan osakeyhtiön ja osuuskunnan rahoituksessa käytetty “instrumentti”. Siinä on niin oman kuin vieraankin pääoman kaltaisia ominaisuuksia. Pääomalaina on tarkoitettu vaikkapa rahoituksen järjestelyyn tai sitten yrityksen vakavaraisuuden parantamiseen.  Pääomalainan saaja voi olla osakeyhtiö tai osuuskunta, mutta lainaa voi myöntää toinen yritys tai sitten luonnollinen henkilö.

Osakeyhtiön perustaminen on helpompaa nykyään, sillä aiemmin niillä on pitänyt olla 2500 euroa minimissään osakepääomaa. Nyt sitä ei tarvitse enää olla ja osakeyhtiön voi perustaa ilman osakepääomaa, jos kyseessä on yksityinen osakeyhtiö. Julkisilla osakeyhtiöillä tulee edelleen olla 80 000 euroa osakepääomaa minimissään. 

Vakuudettomia lainoja myös yrityksille

Jos yritys tarvitsee puolestaan lainaa osakkaan sijasta, sitä voi hakea pankeilta tai muilta tahoilta, kuten rahoituslaitoksilta. Näissäkin vertailu kannattaa.

Sivujemme kautta yrityslainaa on mahdollista saada jopa alle 20 % todellisella vuosikorolla. Yrityslainan suuruus voi olla 10 000 euroa minimissään maksimissaan 5 000 000 euroa, jolloin kyseessä on vertaislaina. Ilman vakuuksiakin on mahdollista saada yrityslainaa.

Vakuudettomien lainojen todelliset vuosikorot kannattaa laskea tarkkaan ennen yrityslainan ottamista. Esimerkiksi Businesscredit -rahoituslaitoksen esimerkiksi yrityslainan määrän ollessa 8 000 €, tulee lainasta maksaa toimituspalkkio joka on 3 325 €. Yhteensä 8000 euron lainan hinnaksi tulee 11 325 euroa. Kuukausierä tällaisessa luotossa on 943,75 €.

Pienempiäkin yrityslainoja on saatavilla esimerkiksi Kasvurahoitus-palvelusta. Kasvurahoituksen esimerkissä lainan suuruus on 2000 € ja takaisinmaksuaikaa 12 kk. Kuukausieräksi muodostuu 189 € ja takaisinmaksujen kanssa lainan suuruudeksi tulee yhteensä 2268€. Kasvurahoituksen luoton avauspalkkio on 4,9% myönnetystä lainapääomasta.

Pienten yritysten osakkaiden kannattaakin miettiä ottaako osakaslainaa, vai hakeako lainaa muulla tavalla. Erilaisia vakuudettomia lainoja on mukavasti saatavilla erilaisilta pankeilta ja rahoituslaitoksilta. Niiden vertailua voi harjoittaa maksutta muun muassa tällä verkkosivulla. Verottajan kanssa on järkevää kuitenkin aina keskustella, ennen kuin ottaa osakaslainaa.

Yksityishenkilöillä on myös mahdollisuus hakea vakuudetonta lainaa ja parhaimmillaan sitä voi saada useita kymmeniä tuhansia. Niissäkin tulee laskea todelliset vuosikorot, jotka ilmoittavat sekä korkojen että muiden kulujen yhtenäismäärän. Näin saadaan selville lainan todellinen suuruus. Jos lainaa ottaa 10 000 euroa, on lopullinen summa usein paljon suurempi, riippuen tietenkin lainan maksuajasta.

Rahan lainaamiseen on Suomessa lukuisia erilaisia keinoja, eikä ole olemassa yhtä oikeaa lainanottotapaa. Se riippuu aivan elämäntilanteesta sekä siitä, onko kyseessä yritys, osakas vai ns. kuluttaja-asiakas.Juha Virtanen
finaton.com/fi/juha-virtanen

Koulutettu, lainoista ja säästämisestä kiinnostunut asiantuntija auttaa sinua löytämään toimivan ja edullisen lainaratkaisun pieneen tai suureen rahantarpeeseen. Haluan sinun löytävän parhaan mahdollisen lainan pienellä vuosikorolla ja kilpailukykyisin lainaehdoin.