Personvernerklæring

Bruksvilkår

Sammenligningsnettsiden Finaton.com opereres av Double technology s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00, Tsjekkia (heretter kalt “operatøren”).

Organisasjonsnummer: 08695717

VAT-nummer: CZ08695717

Finaton.com er ikke eid av noen finansinstitusjon, bank eller kredittbyrå. Vi deler ikke dine personlige data med noen finansinstitusjoner.

Informasjon som finnes på denne nettsiden brukes på leserens eget ansvar.

Nettstedet har ingen kontrakter eller lenker til bank- eller kredittfirmaer. Nettstedet gjør kun anmeldelser av kreditt- og låneselskaper og tilbyr annonsering på nettstedet. Nettstedet gir ingen økonomisk rådgivning eller relaterte tjenester. Nettstedet samler ikke inn noen informasjon om interessene til brukere i forhold til lån eller kreditt.

Tilknyttede programmer

Operatøren samarbeider ikke med tredjeparter, for eksempel banker, forsikringsselskaper, kreditt- og leasingselskaper. Den beste måten å finne ut kostnadene og den totale prisen på lån når man sammenligner lån, blir bestemt ved hjelp av et representativt eksempel på den respektive hjemmesiden.

Noen av våre tilknyttede selskaper opererer på grunnlag av tilknyttet markedsføring og inneholder tilknyttede lenker som leder deg til tredjeparts nettsteder. I dette tilfellet er tredjeparten ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Vi mottar godtgjørelse for annonseringsaktivitet, og det varierer avhengig av typen tilknyttet kampanje. Ved å bruke tilknyttet lenke er ikke besøkende forpliktet til å betale noen ekstra kostnader.

Beskyttelse av brukerdata

I tillegg til informasjonskapsler er din tilgang til vår webside og bruk av våre tjenester helt anonym. Under vanlige omstendigheter trenger vi ikke å behandle personopplysningene dine for å tilby våre tjenester, og vi samler ikke inn dine data, for eksempel navn, etternavn eller noen data om finansielle tjenester du undersøkte på vår webside. Hvis du vil vite mer om informasjonskapsler som vi behandler, kan du se informasjonen [her].

Med mindre annet er angitt, lagres alle data i en periode på maksimalt to år.

Tilknyttede programmer (“affiliate”-programmer)

Operatøren samarbeider med tredjeparter som for eksempel banker, forsikringsselskaper og kreditt- og leasingselskaper, og hjelper disse med å promotere produktene sine. Den beste måten å forstå kostnaden og totalprisen på lån man sammenligner er å bruke et representativt eksempel.

Noen av selskapene vi samarbeider med bruker “affiliate”-markedsføring. Disse selskapenes nettsider kan inneholde affiliate-lenker som leder til nettsider eiet av tredjeparter. Når en bruker som har klikket på en affiliate-lenke bestiller et finansielt produkt fra denne tredjeparten vil vi motta provisjon. Brukeren betaler ingen ekstra kostnader ved å bestille et produkt gjennom affiliate-lenken. I et slikt tilfelle er tredjeparten ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Opphavsrett

Innholdet på Finaton.com er beskyttet av opphavsrett. Formidling, kopiering eller modifikasjon av innholdet kan kun skje etter at skriftlig tillatelse er innhentet fra operatøren.

Ansvarsfraskrivelse

Operatøren gir informasjon vedrørende flere finansrelaterte produkter. Dessverre kan det hende at enkelte detaljer viser seg å være utdaterte på grunn av stadige endringer av priser og andre detaljer. Vi vil oppdatere informasjonen det gjelder så fort vi blir gjort oppmerksom på at den er utdatert. Det er allikevel opp til den enkelte bruker å undersøke vilkår & betingelser, priser, renter, løpetid, og annen relevant informasjon før noen kjøpsavtale inngås.

Hvis du velger å bruke en tjeneste samtykker du til at du gjør det på eget ansvar. Krav angående materielle eller ikke-materielle skader som påstås å være forårsaket av bruk av informasjon fra Finaton.com vil ikke bli anerkjent i en rettssak.

Bestemmelser om lån

Operatøren tilbyr ikke noen av de finansielle produktene som er vurdert på denne nettsiden, og fraskriver seg alt ansvar for eventuelle tvister som måtte oppstå mellom tredjeparter og deres kunder.

Operatøren fraskriver seg alt ansvar for skader forårsaket av brudd på kontrakten mellom disse to partene.

Brukere av denne nettsiden som er i en vanskelig økonomisk situasjon henstilles på det sterkeste om å ikke søke på lån.

Investeringer

Innhold relatert til investeringer er ikke å anse som investeringsråd. Alle investeringer medfører risiko, og brukeren bør derfor konsultere en kvalifisert spesialist før han eller hun inngår en avtale om investering.

Operatøren fraskriver seg alt ansvar for investeringsbeslutninger brukere tar som følge av informasjon gitt på denne nettsiden.

Vurderinger og kommentarer

Operatøren fraskriver seg alt ansvar for brukervurderinger skrevet på Finaton.com sine nettsider.

Operatøren forbeholder seg retten til å slette kommentarer uten forhåndsvarsel.

Beskyttelse av brukerdata

Dine personopplysninger behandles i samsvar med det europeiske GDPR (General Data Protection Regulation) reglementet basert på ditt samtykke. Alle brukerdata kontrolleres av operatøren av denne nettsiden; selskapet Double technology s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00, org. nr. 08695717, VAT-nummer CZ08695717.

Personopplysninger, som for eksempel ditt navn, e-postadresse og IP-adresse lagres på våre sikre servere i EU. Personopplysninger skal ikke under noen omstendigheter deles med tredjeparter.

Om ikke annet er angitt vil alle opplysninger lagres i maksimalt to år.

Tekniske data lagret på vår server

Når du besøker Finaton.com lagres tekniske data relatert til besøket (nettsidens navn, nettsted, type og versjon av nettleser, operativsystemet til enheten, referentadressen, IP-adressen og dato for besøket.)

Tilgangsdata gir oss mulighet til å lage statistikkoversikter og å overvåke nettsidens sikkerhet. Disse dataene kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner.

Kontaktskjema

I tilfeller hvor det blir sendt en henvendelse via vårt kontaktskjema eller per e-post vil vi behandle dataene du oppgir på forsvarlig vis. Ingen data vil bli delt med tredjeparter, og alle data vil bli slettet umiddelbart etter at vi har behandlet henvendelsen din.

Kommentarer fra brukere

Brukere kan kommentere på produktene vi har vurdert. Vi forbeholder oss retten til å slette kommentarer uten forhåndsvarsel gitt at kommentaren i sin natur er vulgær eller støtende, usann eller at den bryter med loven.

Når det gjelder kommentarer så behandler og lagrer vi navnet på selskapet som ble vurdert, ditt navn, e-postadresse og IP-adresse. Oppbevaring og behandling av disse dataene er nødvendig for å forebygge utsending av kollektiv søppelpost og automatiserte kommentarer. Disse dataene benyttes utelukkende av Finaton, og blir ikke delt med noen tredjeparter. Disse dataene lagres så lenge kommentaren vises på nettsiden.

Sosiale medier

På noen nettsider henviser Finaton.com til de sosiale nettverkene Facebook og Twitter. Ingen informasjon blir delt videre med disse selskapene når du besøker Finaton.com.

Informasjon om beskyttelse av personopplysninger hos disse selskapene finnes nedenfor:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/privacy

Innsynsrett og andre rettigheter for brukere

Som bruker av nettsiden Finaton.com har du, i tillegg til den informasjon som blir gitt her, rett til å bli informert om hvilke opplysninger som blir lagret om deg, inkludert rett til korrigering eller begrensning av behandlingen av disse opplysningene. Du kan også når som helst trekke tilbake samtykke ditt til at personopplysninger blir behandlet og lagret, be om at allerede lagrede opplysninger blir slettet, eller sende en klage til klageinstansen, Kontoret for beskyttelse av personopplysninger, med sete i Praha.

Ta gjerne kontakt med oss om du har andre spørsmål.

Ing. František Szabó

E-post: info@finaton.com

Double technology s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00, Tsjekkia Organisasjonsnummer: 08695717

VAT-nummer: CZ08695717

Vi vil på forespørsel sende deg et brev med informasjon om eventuelle personopplysninger som er lagret om deg av Double technology s.r.o. Du kan når som helst sende en skriftlig henvendelse der du forbyr oss fra å behandle og lagre ytterligere personopplysninger om deg uten å måtte oppgi noen grunn for dette.