Tjen penger på aksjehandel – hvilken type investor er du?

Aksjehandel er spennende. Vi hører stadig om folk som tjener store penger ved å satse på rett aksje, og så selge på topp før alle andre også innser at nå er nettopp denne aksjen litt for høyt priset. I bunn og grunn er det jo bare å kjøpe billig og selge dyrt. Men, som vi ofte ser ender dette sjelden godt om du ikke har klart definert hvilken type investor du er før du begynner.

Selv om mange snakker om at det har gjort det godt i aksjemarkedet, er det viktig å være klar over at det er store forskjeller på de som handler aksjer. Vi har tidligere skrevet om det å låne penger for å investere, og det er selvsagt noe som kan være aktuelt for de som vet hva de holder på med.

Men som vi skal se er det særdeles viktig å vite hva det er man faktisk holder på med som aksjespekulant om man ønsker å låne penger. Uten dette kan det fort bli en kostbar opplevelse.

Den viktigste skillelinjen som bør trekkes opp mellom de som er aktive i aksjemarkedet her er mellom de som kaller seg investorer og tradere. I motsetning til hva mange tror er dette nemlig to helt forskjellige ting, og de benytter to helt forskjellige fremgangsmåter:

  1. En investor er en som tar posisjoner som han planlegger å sitte på i lengre tid, gjerne fordi han anser det som «en god investering,» noe som vil si at han mener prisen på aksjen er lavere enn selskapets potensiale skulle tilsi. Ofte er investorer også interessert i utbytte, og vurderer prisen på aksjen opp mot utbytte selskapet betaler.
  2. En trader derimot er en som kun planlegger å sitte på posisjonen sin i kort tid. Han har ofte en bestemt plan som sier hvilken pris han ønsker å oppnå på aksjen før han selger, og ofte også en plan for hvor stort tap han eventuelt er villig til å ta på aksjen før han selger. Det viktige for en trader er å ha en plan, og så være i stand til å faktisk følge den planen.

Dette høres jo i grunn enkelt og greit ut, men dessverre er det i realiteten veldig mange som her begynner å rote det til. Enkelt og greit så kommer det av at det ikke vet selv hvem de er i markedet, nemlig om de er en investor eller en trader. I stedet hopper de enkelt og greit inn i en investering etter å ha fått et aksjetips, uten å ha noen bestemt plan for hvordan de skal agere om ulike ting skjer.

For å bli suksessfull i aksjemarkedet er det derfor viktig at du unngår dette, og i stedet skaffer deg et bevisst forhold til hvem du er i markedet:

  • Er du den langsiktige investoren som sitter på posisjoner i flere år?
  • Er du en verdiinvestor etter Warren Buffet’s stil som går etter selskaper du mener er underpriset (og kanskje upopulære blant investorer og analytikere) i forhold til inntjeningen?
  • Er du kanskje en mer kortsiktig trader som kun ønsker å ri trendene i markedet, en såkalt trendfølger?
  • Eller er du en daytrader som kun er ute etter å utnytte en nyhet som kan gi et raskt utslag i aksjekursen?

Husk at det er flere veier til suksess i markedet. Men du må velge en av dem. Den største feilen mange nybegynnere gjør er at de prøver å være alle typer investorer og tradere samtidig, og det ender sjeldent godt.

«Failing to plan is planning to fail» har de et kjent uttrykk som heter på engelsk, og få steder er det mer gjeldende enn i aksjemarkedet.