Hvilke dokumenter trengs for å søke forbrukslån?

Dokumentasjonskrav for forbrukslån

Et spørsmål vi ofte får her hos Finaton er hvilke dokumenter som trengs for å søke forbrukslån, eller andre typer usikrede lån for den del. Noen er bekymret for at de ikke skal kunne skaffe alle dokumentene, men som vi skal se her er det hele veldig enkelt.

Selv om kravene til dokumentasjon kan variere litt fra bank til bank, så er de stort sett ganske like. Er du vanlig lønnstaker eller uføretrygdet vil du i de fleste tilfeller bli bedt om å legge ved følgende dokumentasjon når du søker om forbrukslån:

  • Siste lønnsslipp
  • Siste skattemelding (tidligere kalt selvangivelse)
  • Dokumentasjon på eventuelle bi-inntekter (leieinntekter, barnebidrag, osv.)
  • Kopi av legitimasjon

Les også: Hvordan laste ned skattemelding fra Altinn?

Merk at disse dokumentasjonskravene gjelder hvis du er fast ansatt. Er du selvstendig næringsdrivende må du som regel i tillegg legge ved en kopi av resultatregnskap som ikke er eldre enn 6 måneder. Denne må også bekreftes av din revisor eller regnskapsfører.

I mange tilfeller vil du allikevel oppleve at banken ber deg om samtykke til selv å hente ut din siste skattemelding fra Altinn. Hvis det er tilfellet så gjør det jobben enklere for deg, og du slipper å sende inn noen dokumenter manuelt.

Blir du mot formodning allikevel bedt om å sende inn dokumentasjon selv så kan dette som regel sendes direkte til banken din som et vedlegg i e-post eller i vanlig post dersom du foretrekker det.

I tillegg til disse dokumentene er det alltid nødvendig at du signerer et gjeldsbrev før lånet kan betales ut til din konto. Gjeldsbrevet er vanligvis kun tilgjengelig elektronisk, og du kan signere det direkte på nett ved bruk av BankID.

Ønsker du i stedet å signere gjeldsbrevet med penn og papir så er dette også greit. Du må da normalt kontakte banken selv for å be om dette, og det signerte brevet må så sendes tilbake til banken per post.