Co může a nesmí exekutor zabavit?

Pokud dluhy dlužníka dojdou tak daleko, že musí být přistoupeno k zabavení movitého majetku, je dobré vědět, že se i k tomuto rozhodnutí vážou určitá pravidla. Exekutor totiž rozhodně nemůže byt či dům vybílit zcela – naopak, existuje celá řada věcí, které zabavit nesmí.

Nelze je však přesně rozdělit do jednotlivých kategorií. Panuje například přesvědčení, že exekutor nesmí zabavit zvířata – to ovšem není tak úplně pravda.

Výjimky pro exekuci majetku jsou v zákoně

Mezi základní věci, které vykonavatel v žádném případě zabavit nesmí, patří oblečení, prádlo a obuv. V témže postavení je i obvyklé vybavení domácnosti. Pokud váháte, jaké předměty by mohly být do této skupiny zahrnuty, pak jde například o:

 • postel,
 • ledničku,
 • sporák,
 • vařič,
 • pračku,
 • stůl,
 • židle a jim podobný nábytek,
 • kuchyňskou linku,
 • zdravotnické potřeby,
 • nádobí,
 • vytápěcí těleso,
 • palivo,
 • přikrývky
 • či ložní prádlo.

Mezi nezabavitelné výjimky patří také studijní a náboženská literatura, nebo školní potřeby a hračky, pokud v domácnosti bydlí děti.

Samostatnou kategorií jsou pak osobní předměty. Zabavit tak nelze například snubní prsten nebo videozáznamy a zvukové záznamy rodiny povinného (samozřejmě jen tehdy, pokud je nelze z nosiče přenést jinam). A jak je to se zvířaty? Mezi nezabavitelná patří ta, která slouží člověku jako společník. Hospodářská zvířata naopak do exekuce spadají.

Peníze a hotovost

Pokud najde exekutor v domácnosti hotovost, pak rodině ponechá tu, která dosahuje dvojnásobku životní minima (v součtu na všechny osoby, které v domácnosti žijí) a zbytek zabaví. Bude s ní nakládáno jako s výtěžkem zpeněžení. A zapomenout nelze ani na účty nebo nejrůznější produkty v bankách a pojišťovnách. Co tady zabavit lze?

Část mzdy/platu a jiných příjmů – sem se počítají například náhrady mzdy, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, odstupné, důchod, stipendium, nemocenská, příjem z dohody o pracovní činnosti či provedení práce, dávky státní podpory, rodičovský příspěvek či přídavek na dítě a pěstounské péče (kromě těch, které se nevyplácejí jednorázově). Možné je také exekuovat peníze z účtu v bance (opět musí být ponecháno životní minimum) a peníze z penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření.

Zabavit naopak nelze:

 • pojistné plnění, jestliže je náhrada určena k vybudování nebo opravě budovy,
 • výživné na nezaopatřené dítě ,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • náhradní výživné,
 • příspěvek na bydlení,
   
 • pohledávky OSVČ z podnikatelské činnosti: běžně exekuci podléhají jen dvě pětiny z této částky (při uspokojování přednostních pohledávek pak jde o tři pětiny),
 • a autorské odměny a obdobné příjmy (například ty od výkonných umělců apod.). I v tomto případě exekuci podléhají dvě pětiny, vyjma přednostních pohledávek, kde se zabavují tři pětiny.

Exekuce v případě podnikatelů

Ještě trochu jiná situace nastává ve chvíli, kdy je dlužníkem podnikatel. V takovém případě nesmí být zabaveny ani předměty, které potřebuje pro výkon podnikatelské činnosti. Může jít například o nejrůznější stroje, počítač, automobil a podobně. Zůstanou mu ovšem jen ty věci, které mu umožní podnikat „alespoň v minimálním rozsahu“, jak říká zákon. Pokud má tedy například automobilů více, zůstane mu jen jeden. Výjimku mají věci se zástavním právem – tedy například ty, na které banka poskytla úvěr. Ty samozřejmě do výkon exekuce spadají.

Vyškrtnutí cizího majetku

Exekutor samozřejmě nesmí zabavit ani majetek, patřící jiné osobě. Jako doklad v takovém případě poslouží jakýkoliv doklad o pořízení věci napsaný na jméno, například faktura, paragon či výpis z bankovního účtu. V takovém případě exekutor konkrétní věc do soupisu nepojme nebo ji vyškrtne.

Co exekutor zabavit smí

Výjimky tu však samozřejmě jsou – pokud bude v domě dlužníka například sbírka drahých značkových bot nebo třeba kožichů, pak s jejich nezabavitelností rozhodně počítat nelze. Pokud totiž hodnota některé z výše vyjmenovaných věcí zjevně přesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti, pak samozřejmě do exekuce spadá. A to stejně jako jakékoliv jiné předměty výše nevyjmenované.

Zdroj: https://zastav-drazbu.cz/exekuce/co-muze-a-co-nesmi-exekutor-zabavit.php, https://www.kurzy.cz/insolvence/co-nesmi-zabavit-exekutor/