Advokátní a notářská úschova peněz - co to je a kolik stojí?

Nevíte, zda je výhodnější bankovní, notářská nebo advokátní úschova peněz? Máme pro vás kompletní informace od vysvětlení základních rozdílů až po srovnání nákladů nebo možná rizika, která s sebou jednotlivé typy úschov nesou. 

Co je úschova peněz, jak funguje a kdy ji využít? 

Úschovu peněz budete většinou potřebovat v případě, že prodáváte či kupujete nemovitost (může se samozřejmě jednat i o jiný hodnotný typ majetku, my jako vzor v článku použijeme právě nemovistost). Zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o mezičlánek mezi prodávajícím a kupujícím

Jako prodávající totiž většinou nechcete svou nemovitost na katastru přepsat dříve, než vám kupující uhradí smluvní cenu. A jako kupující zase nejspíše nebudete chtít dát své peníze cizímu člověku a doufat, že vklad na katastr skutečně provede a nemovitost bude oficiálně vaše. 

V tomto okamžiku je ideální čas vybrat si úschovu peněz. Kupující pak potřebné finance zašle na účet třetí strany a ta je prodávajícímu uvolní až poté, co bude majitelem dle katastru skutečně kupující. 

Typy úschov peněz

Při úschově financí je samozřejmě nejdůležitější si vybrat kvalitní a spolehlivý mezičlánek - tedy úschovu. Obecně tak můžete využít:

 • notářskou úschovu
 • advokátní úschovu
 • bankovní úschovu

… a my si o každé z možností povíme podstatné informace, klady i nevýhody nebo možná rizika. 

Notářská úschova peněz

Jelikož notářskou činnost zaštiťuje samotný stát, mělo by se jednat o nejbezpečnější možnost. I notářská úschova má ale svá rizika a pár informací je dobré si předem ověřit. 

Samotné kroky notáře jsou pevně dané zákonem a notář má povinnost je evidovat. 

 1. Notář je povinen pro každou úschovu zřídit samostatný účet a oddělit tak finance od svého majetku. 
 2. Notář musí být ze zákona pojištěn, aby se o případnou náhradu škody postarala pojišťovna.
 3. Veškeré informace o notářské zástavě musí notář zavést do systému, který je pod správou Notářské komory.

Pozor ale na nejčastější omyl! Stát nezodpovídá za notářskou úschovu a ta tedy není krytá státem !

Pojišťovna je tedy schopna pokrýt chybu notáře způsobenou omylem, jako je například neoprávněná výplata peněz, pozdní výplata z úschovy nebo chybné posouzení výplatních podmínek. 

Pojištění notáře se ale nevztahuje na případy, kdy je například chybně uvedeno číslo účtu a nepokryje ani úmyslné protiprávní jednání notáře. Můžeme vás ale uklidnit, ke zpronevěře financí v úschově notářem u nás zatím nedošlo. 

Kolik stojí notářská úschova peněz

Notářská úschova financí je asi nejspolehlivější, ale zároveň také nejdražší z možností. Není zde individuální domluva, tarif za notářskou úschovu je pevně stanoven vyhláškou 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky.

 • z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty si notář účtuje 1,2 %,
 • z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %,
 • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,4 %,
 • z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %,
 • z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %, nejméně však 1 000 Kč.

Pokud částka přesáhne 30 000 000 Kč, do základu tarifní hodnoty se nezapočítává. 

K částce je pak ale potřeba přičíst také 21% DPH.

Náklady na úschovu peněz lze snížit pouze v případě, že notář sepíše jak smlouvu o úschově peněz, tak i kupní smlouvu.

Advokátní úschova peněz

Druhou a často také úspornější variantou je advokátní úschova peněz. Zároveň je však také rizikovější. Případů, kdy advokát zpronevěřil peníze, které měl v zástavě, už bylo zaznamenáno několik. Pokud si ale pohlídáte několik skutečností, o své peníze nepřijdete.

 1. Advokát má stejně jako notář povinnost nahlásit úschovu a nezbytné informace o ni České advokátní komoře.
 2. Také advokát musí pro úschovu financí zřídit samostatný účet, aby byly peníze klienta odděleny od jeho majetku. Pokud by se advokát dostal do potíží, peníze na tomto účtu jsou nedotknutelné ze strany exekutorů a chráněny před insolvencí. 
 3. Advokáti musí ohledně úschovy plnit také další podmínky dané zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Nejdůležitější věcí, kterou byste si ale měli pohlídat, je pojištění schovatele. Každý advokát zapsaný na seznam advokátů, jež vede Česká advokátní komora, musí mít zákonné pojištění profesní odpovědnosti v minimální výši 7 mil. Kč, pro advokátní společnosti jsou pak minimální limity ještě vyšší. 

Pokud tedy prodáváte nemovitost za 3 miliony, nebudete mít se základním pojištěním žádný problém. Jakmile ale hodnota nemovitosti přesáhně 7 000 000 Kč, zjistěte si, zda má advokát pojištění alespoň ve výši ceny nemovitosti. Tak, aby v případě vzniklé škody toto pojištění částku, která je předmětem úschovy, plně pokrylo. 

Kolik stojí advokátní úschova peněz?

Advokátům nikdo nestanovuje, kolik by si měli za úschovu peněz účtovat. Jelikož ale v tomto ohledu nebudí tak spolehlivý dojem jako notáři, bývá částka za úschovu zpravidla výrazně nižší

Bankovní úschova peněz

Třetí a poslední běžnou možností je bankovní úschova peněz. Banky jsou samozřejmě spolehlivé instituce, nemusíte se obávat zpronevěry svých financí a s bankovní úschovou podstupujete téměř nulové riziko. 

Problémem ale je, že většina bank vám úschovu peněz ani nenabídne, výjimkou jsou situace, kdy chcete koupi nemovitosti financovat jejich hypotékou nebo jiným finančním produktem. 

S úschovou mají totiž banky poměrně hodně administrativní práce a nejedná se pro ně tak o příliš zajímavý produkt, který by jim generoval patřičný výnos. 

Kolik stojí bankovní úschova peněz?

Banky stejně jako advokáti nepodléhají státem danému sazebníku či tarifům za úschovu peněz, poplatky se tak mohou v různých bankách lišit

Většinou se ale dostanete na sazbu okolo 0,2 % z uschované částky, což z bankovní úschovy dělá po finanční stránce zlatou střední cestu.