Спешни кредити без доходи онлайн

Онлайн бързи кредити без доказване на доход, спешни заеми, бързо одобрение; сравняване лихва и срок; кредитна история

Сума 50 - 1300 лв
Лихва от 5 %
Срок 5 дни - 30 дни

При взимане на заем със стойност 200 лева за период на погасяване от 20 дни, общата сума е 247,61 лева. Лихвата възлиза на стойност 4,48 лева.

Сума 2300 - 20000 лв
Лихва от 10.6 %
Срок 12 месеци - 7 години

При поискване на лизинг на стойност 2 300 лева, за 12 месеца крайната сума за погасяване е 2 808 лева. Таксите са на стойност 508 лева и първоначална вноска 230 лева.

Сума 50 - 6000 лв
Лихва от 6.74 %
Срок 5 дни - 18 месеци

При взимане на Заем на месечни вноски на стойност от 400 лева за срок от 3 месеца, крайната сума за погасяване е 426,96 лева. Лихвата е на стойност 26,96 лева.

Сума 100 - 50000 лв
Лихва от 40.5 %
Срок 4 месеци - 8 години

При взимане на заем на стойност 100 лева за период от 4 месеца, крайната стойност за погасяване е 108,56 лева. При включена услуга „Флекси“ крайната сума е 144,56 лева, при включена услуга „Фаст“ крайната сума е 138,56 лева.

ЧЗВ

Какво представлява Спешният кредит без доходи?

На пазара на бързи кредити има доста компании които предлагат този вид кредит. Най-общо казано това е вид бърз заем, който се отпуска без да е необходимо да доказвате, че имате постоянен месечен доход. За постоянен месечен доход освен превода на работна заплата се считат и месечни преводи на на пенсия, обезщетения, наеми, ренти или друг вид източник на регулярни месечни парични постъпления. На практика финансовите институции отпускат бързо този тип заем без проверка на финансовия статус на клиента.

За какви суми можем да кандидатстваме и при какви условия?

Сумите, за които можете да кандидатствате са от 200 лв до 3300 лв със срок на изплащане от 3 до 18 месеца. В зависимост от сумата, кредитната компания може да изиска от кредитоизскателя да обезпечи сумата със залог на имущество. Например това може да е автомобил, недвижим имот или лична вещ.

В повечето случаи лихвите по този тип кредит са по-високи от обичайните небанкови бързи кредити, тъй като вие сте рисков клиент, които не може да гарантира месечното обезпечаване на кредита. За да се застрахова финансовата институция от риска вие да не платите Вашия кредит, при този вид кредит лихвите са по-високи. И естествено метода на събиране на задълженията е в полза на финансовата институция, което означава, че В началото на срока на кредита месечната ви вноска ще се образува от по-голяма част лихва и по-малка част погасяване на главницата(сумата която сте теглили). А в края на срока, ще е обратно.


За кого са подходящи Спешните кредити без доходи?

Тези кредитни продукти са насочени към огромен брой потребители на кредити. Подходящи са например за лица упражняващи свободни професии, самоосигуряващи се лица (Еднолични търговци, земеделски производители, художници, писатели), работещи на граждански договори, работещи на хонорар, фриилансъри или работещи надомна работа, както и за студенти, стажанти или наскоро наети на трудов договор. В глобаления свят, в който живеем можем да пътуваме и работим от всяка точка на света. А също и да сменяме работната позиция и компанията доста бързо, докато израстваме кариерно. Това изисква инвестиция по отношение на време и пари, за да усвоим нови знания и умения за да получим желаното кариерно израстване. Независимо какви са вашите причини да потърсите финансова компания, предоставяща спешните кредити без доходи, за да кандидатсвате е необходимо да имате издадена Валидна лична карта, издадена от българските власти и Трябва да сте на възраст над 18 г. Ако не сте български гражданин, няма да бъдете одобрен. Някои компании не биха ви одобрили и ако сте безработен. Те считат, че ''без доказан доход'' са лица работещи без трудов договор.

Друго важно условие за да бъдете одобрен за кредит е да имаме чиста или добра кредитна история. В следващата точка ще разгледаме значението на термина по-обстойно.


Какво представлява кредитната история?

При кандидатстване за кредит, кредитния отдел на съответната институция задейства процедура по проверка на вашата надежност като клиент в Централен кредитен регистър на Реупблика България. Регистърът е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, които извършват дейност на територията на Република България. Регистърът осигурява информация за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари. В Централния кредитен регистър подлежат на отчитане кредити на клиенти към банки, финансови институции, платежните институции и дружествата за електронни пари независимо от размера им. Добрата кредитна история удостоверява, че вие сте надежден платец и лоялен клиент на банковите и небанковите финансови институции.

Такава справка можете да си направите сами. По-подробна информация относно процедурата може да намерите на сайта на Кредитния Регистър. Имайте предвид, че при стандартно кандидатстване не е необходимо да правите каквото и да е. Проверката се прави автоматично от Финансовата компания, в която кандидатствате за спешния заем. Бихме желали да насочим вниманието ви, че при закъснение дори и с една вноска това при изпращането на бърз кредит или банков кредит. Тази информация ще бъде записана в кредитната ви история. Затова е много важно да направите правилна сметка от необходимата сума на спешния кредит. Колкото по-голяма е тя, толкова по-голяма ще е лихвата по кредита, месечната вноска, а също и общата стойност на кредита( парите които ще сте върнали след изплащане на последната вноска). 


Как да получим заема?

Кандидатстването при повечето компании може да бъде направено в офис на съответната компания,по телефона или изцяло онлайн.

Онлайн кандидатстването е бърза и лесна като процедура. Процедурата на кандидатстването за повечето компании е следната:

Първо е необходимо да попълните напълно безплатно, онлайн формуляра за кандидатстване на финансовата компания, която сте избрали от нашия списък за сравнителен анализ. При повечето компании има възможност на този етап да се прикачи направена снимка на личната карта, което ще ускори процеса на одобрение.

Вторият етап е одобрението: Времето за обратна връзка или одобрение варира от 10 - 30 минути до часа, в зависимост от компанията която сте избрали. Практиката на повечето компании е да се свържат по телефона с клиентите си, за да ги информират дали са одобрени или не са или да им изпратят СМС на посочения за връзка мобилен номер.

Третият етап е получаване на парите: Най-разпространения мевод сред кредитните институции е, парите да се превеждат по Easy Pay (Изи Пей) и срещу лична карт клиента да ги получи моментално. Но с нарастване на конкуренцията в бранша, методите са все по-разнообразни. Според политиката на компанията, в която кандидатствате, сумите могат да бъдат преведени по банков път, по номер на мастър кард банкова карта или по други бързи начини.

След одобрение за конкретна сума и период,  имате около 3 дни период да помислите дали желаете да получите сумата или да я откажете. След 3 дни предложението и одобрението на кредита няма да бъдат активни.Обш рейтинг: 4 / 5
Брой рейтинги: 65