Банки с най-ниски лихви по кредити

В наши дни почти всяко домакинство има поне един кредит. Много често ни се случва да искаме да си купим нещо, но да нямаме нужните средства. В тези случай хората прибягват до финансовите институции за желаната сума пари.

Независимо дали теглим потребителски или ипотечен кредит, или използваме най-обикновена кредитна карта, всеки желае да получи най-малката лихва. Няма нужда да обясняваме защо това е така, тъй като е логично, но трябва да имате нещо много важно предвид. Когато гледате условията на кредита, най-ниската лихва не винаги означава най-добри условия.

Какво трябва да гледате при нов кредит и защо това е така ще разберете в тази статия.

Сума 50 - 1300 лв
Лихва от 5 %
Срок 5 дни - 30 дни

При взимане на заем със стойност 200 лева за период на погасяване от 20 дни, общата сума е 247,61 лева. Лихвата възлиза на стойност 4,48 лева.

Сума 50 - 6000 лв
Лихва от 6.74 %
Срок 5 дни - 18 месеци

При взимане на Заем на месечни вноски на стойност от 400 лева за срок от 3 месеца, крайната сума за погасяване е 426,96 лева. Лихвата е на стойност 26,96 лева.

Сума 100 - 5000 лв
Лихва от 7 %
Срок 15 дни - 24 месеци

Кредит Credissimo Плюс на стойност 200 лева със срок на договора 3 месеца. При лихва от 6,91 лева за всеки 100 лева, лихвата за посочения период и сума е в размер на 13,82 лева. Общата сума за връщане е 213,82 лева, а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример – 49.61%

Сума 100 - 50000 лв
Лихва от 40.5 %
Срок 4 месеци - 8 години

При взимане на заем на стойност 100 лева за период от 4 месеца, крайната стойност за погасяване е 108,56 лева. При включена услуга „Флекси“ крайната сума е 144,56 лева, при включена услуга „Фаст“ крайната сума е 138,56 лева.

ЧЗВ

Лихвеният процент ли е най-важният индекс, който трябва да гледаме, когато кандидатстваме за кредит?

Не. Трябва да обърнете внимание най-вече на Годишния процент на разходите и на общо дължимата сума.

Можем ли да излъжем за кредитната си история?

В никакъв случай. Дори и да си мислите, че можете, не се опитвайте. Ако не кажете истината, финансовата институция може за няколко минути да ви разкрие. Колкото и да е лошо вашето ЦКР, винаги казвайте истината.

Евтиното излиза скъпо

Да, всеки е чувал тази поговорка. Сега ще разясним защо това е така. Когато теглим кредит, винаги се надяваме да получим най-ниската възможна лихва. В много случай хората не се интересуват от нищо друго, освен от това да намерят банката с най-ниската такава.

Показателят, обаче който дава реална преценка за това коя банка предлага най-добрите условия е ГПР или годишен процент на разходите. Може би чувате тази абревиатура за първи път или сте я чували и преди, но нямате представа какво означава. Каквото и да е, сега ще разясним какво представлява.

Годишният процент на разходите, в действителност показва истинското годишно оскъпяване на всеки кредит. Тоест, освен годишната лихва се добавят всички такси и допълнителни разходи, свързани със заема. Те може да бъдат:

  • Застраховка живот
  • Такси за одобрение
  • Комисионни за обработване на различни данни и др.

Мнозинството изобщо не обръща внимание на Годишния Процент на Разходите и при теглене на кредит с много ниска лихва попада в капан. Повечето банки с ниски лихвени проценти поставят високи такси, като по този начин общата сума нараства без длъжника да разбере. Така потребителят може да се озове в неприятна ситуация, при която да изпитва сериозни трудности при изплащането на месечната си такса.


Индивидуални предложения според профила на клиента

Много е важно да имате предвид, че условията в някой банки могат да бъдат различни, като те зависят от няколко неща:

  • големината на кредита
  • сумата на собственото участие
  • кредитната история на лицето
  • използването на други финансови продукти и др.

Тук е моментът да разясним какво е кредитната история. Кредитната история или позната още като ЦКР, е съкращение от Централен Кредитен Регистър. То има огромно влияние при тегленето на кредит. Когато едно лице кандидатства за заем, първото нещо, което финансовата институция проверява, е неговото ЦКР.

В този списък се съдържа цялата информация за всички изтеглени заеми от банки или фирми за бързи кредити, които оперират на територията на страната. Информацията в него се запазва 5 години и там може да се направи справка за всички забавени плащания или неизплатени кредити от кредитополучателя.

Ако физическо лице е теглило кредит в последните 5 години, от която и да е банка или фирма за кредити до заплата, това нещо е отбелязано в регистъра. Всяка финансова институция е длъжна всеки месец да подава информация за потребителите си. Няма как, при кандидатстване за нов кредит да излъжете за кредитната си история. Съветвам ви, колкото и да ви се иска да скриете лошото си кредитно минало, да кажете истината, защото няма как да ви бъде отпуснат кредит без преглед на ЦКР.

Може би се досещате, че ако имате един или няколко кредита от съответната банка или използвате кредитна карта и в последните пет години сте били безупречни относно изплащането на месечните си вноски
(не сте забавяли плащания), при кандидатстване за нов заем ще получите доста по-добри условия от, да речем, един нов клиент на банката.


Само ГПР ли трябва да се гледа при кандидатстване за кредит?

Може би изненадващо за някой, но тук отговорът е не. Когато избирате от коя финансова институция да изтеглите кредит, трябва да прегледате още няколко показателя. По-точно 2 – общо дължимата сума и месечната вноска. Ако сте прегледали няколко оферти и някоя има най-малка месечна вноска, вероятно ще бъде избрана от вас. Имайте предвид обаче, че ниската месечна вноска далеч не означава най-малко разходи.

Нека да дадем пример. Колебаете се между две банки да изтеглите 5000 лева като и при двете лихвения процент е еднакъв – 10%. Освен лихвения процент, те имат и еднакви такси за обслужване. При едната това може да се случи в период от 24 месеца като плащате по 236.49 лева на месец, а годишният процент на разходите е 13.22% . При другата обаче трябва да плащате по 450.57 лева в срок от 12 месеца при ГПР в размер на 15.72%.

Да, ако гледаме само размера на годишния процент на разходите, първата оферта изглежда по-добра. Независимо от това обаче, тя не е по-изгодна. Ако погледнем общо дължимата сума, ще видим драстична разлика. При, на пръв поглед изглеждащата, „по-изгодна“ оферта, общо дължимата сума е 5 675.83 лева, докато при втората тя е в размер на 5 406.83 лв.

Изненадахте ли се? Не би трябвало. Причината да платите по-висока сума за целия период е много проста. Когато изплащате кредита си за по-дълъг период от време, лихвата също расте. Въпреки това, ако бюджетът ви не ви позволява да отделяте такива пари на месец, независимо от по-голямата общо дължима сума, е по-добре да изберете по-малката вноска. Много по-добре е да сте сигурни, че всеки месец ще сте способни да внасяте сумата по кредита си, пред това да го изгубите поради невъзможност за покриване на вноската.Обш рейтинг: 4 / 5
Брой рейтинги: 62